Документи

Правила за закупуване на горски територии от държавните предприятия
Файл
Добавен
02.10.2019 / ДГС Царево
Информация за сключени сделки 2016
Файл
Добавен
01.10.2019 / Централно Управление
Съобщение
Файл
Добавен
01.10.2019 / Централно Управление
ПРАВИЛА ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ
Файл
Добавен
30.09.2019 / Централно Управление
Обявление за добив на дървесина от обекти №№ 72 и 73 по предписание на РДГ, на основание чл. 27, ал. 1 , т. 3 от Наредбата
Файл
Добавен
04.09.2019 / ДГС Котел
Обявление във връзка със задоволяване на местното население с дърва за огрев за отоплителен сезон 2019/2020 г. на територията на ТП "ДГС СТАРА ЗАГОРА"
Файл
Добавен
29.08.2019 / ДГС Стара Загора
Африканска чума по свинете - телефони за сигнали
Файл
Добавен
15.08.2019 / Централно Управление
ОБЯВЛЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАДОВОЛЯВАНЕ НА МЕСТНОТО НАСЕЛЕНИЕ С ДЪРВА ЗА ОГРЕВ ЗА ОТОПЛИТЕЛЕН СЕЗОН 2019/2020 Г. НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП "ДГС ТИЧА"
Файл
Добавен
24.07.2019 / ДГС Тича
Покана за участие в процедура за продажба чрез договаряне на действително добити количества дървесина-пакет 1903-2.
Файл
Добавен
15.07.2019 / ДЛС Несебър
Обявление във връзка със задоволяване на местното население с дърва за огрев за отоплителен сезон 2019/2020 г. на територията на ТП "ДГС Бургас"
Файл
Добавен
13.06.2019 / ДГС Бургас
Съобщение за прекратяване на догоовр по чл.9"б", ал.1, т.6 от Наредбата
Файл
Добавен
06.06.2019 / Централно Управление
Обявление - обект 1909
Файл
Добавен
27.02.2019 / ДГС Тича
Обявление във връзка със задоволяване на местното население с дърва за огрев за отоплителен сезон 2019/2020год.на територията на ТП ДГС Айтос
Файл
Добавен
14.02.2019 / ДГС Айтос
Уведомление дейност 2019г.
Файл
Добавен
23.01.2019 / ДГС Царево
Предложение за ползване на дървесина по чл.71, ал.1 от "Наредбата за условия и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии- държавна и общинска собственост и за ползване на дървесина и недървени горски продукти."
Файл
Добавен
21.01.2019 / ДГС Твърдица
Обявление обект №185133
Файл
Добавен
17.01.2019 / ДГС Стара Загора
обявление чл38, ал.5.pdf
Файл
Добавен
11.01.2019 / ДГС Тунджа
обявление до всички заинтересовани лица за договаряне по чл. 27, ал. 1, т. 3 от НУРВИДГТДОСПДНГП за обекти 81 и 82 ТП "ДГС Котел" по предписание на РДГ
Файл
Добавен
04.12.2018 / ДГС Котел
Годишен план за ползване на дървесина за 2019 г.
Файл
Добавен
15.11.2018 / ДГС Сливен
Обявление по чл.38, ал.8 от "Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски територии държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти
Файл
Добавен
15.11.2018 / ДГС Свиленград