Документи

Обявление за предложените количества дървесина по реда на чл. 38 от Наредбата за ТП "ДГС - Бургас" за ЛФ 2019 г.
Файл
Добавен
05.11.2018 / ДГС Бургас
Обявление за предложени количества дървесина по реда на чл.38 от Наредбата за ТП "ДГС Звездец" за ЛФ 2019г.
Файл
Добавен
31.10.2018 / ДГС Звездец
Количества дървесина по реда на чл.38 ал.1 от Наредбата - за местни преработватели
Файл
Добавен
29.10.2018 / ДГС Чирпан
Обявление за обект № 184149 и 184150
Файл
Добавен
24.10.2018 / ДГС Гурково
Обявление за пряко договаряне - добив обект 1816
Файл
Добавен
05.10.2018 / ДГС Котел
Обявление обект № 184147 и 184148
Файл
Добавен
19.09.2018 / ДГС Гурково
Обявление за пряко договаряне - добив обект № 61-18
Файл
Добавен
10.09.2018 / ДГС Котел
обявление по чл. 27, ал. 1, т. 3 от Наредбата- договаряне за об. 66-18
Файл
Добавен
31.08.2018 / ДГС Котел
Обявление за количества и цени за дърва за огрев за директна продажба по ценоразпис на физически лица на територията на ТП ДГС Твърдица за 2018г.
Файл
Добавен
28.08.2018 / ДГС Твърдица
обявление- договаряне за об. 61, 62, 63 и 64-18
Файл
Добавен
23.08.2018 / ДГС Котел
Информация относно снабдяване и цена на дърва за огрев / физически лица
Файл
Добавен
23.08.2018 / ДГС Тича
Обявление обект № 184145
Файл
Добавен
21.08.2018 / ДГС Гурково
Информация за обема на дървата за огрев, които ще се продават на физически лица през 2018 г.
Файл
Добавен
21.08.2018 / ДГС Чирпан
ИНФОРМАЦИЯ за определените количества и цени на дърва за огрев, които ще се продават по ценоразпис на физически лица до края на 2018 година
Файл
Добавен
20.08.2018 / ДГС Тунджа
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОПРЕДЕЛЕНИТЕ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНИ НА ДЪРВА ЗА ОГРЕВ ЗА МЕСТНОТО НАСЕЛЕНИЕ ПРЕЗ 2018 ГОДИНА.
Файл
Добавен
20.08.2018 / ДГС Кости
Информация дърва за огрев за МН
Файл
Добавен
20.08.2018 / ДГС Ивайловград
Осигуряване на дърва за огрев за местно население през 2018г.
Файл
Добавен
17.08.2018 / ДГС Гурково
Информация за определените количества и цени на дърва за огрев за местното население през 2018 година.
Файл
Добавен
17.08.2018 / ДГС Елхово
Осигуряване на дърва за огрев за местно население през 2018г.
Файл
Добавен
17.08.2018 / ДГС Царево
ОБЯВЛЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАДОВОЛЯВАНЕ НА МЕСТНОТО НАСЕЛЕНИЕ С ДЪРВА ЗА ОГРЕВ ЗА ОТОПЛИТЕЛЕН СЕЗОН 2018/2109 ГOД. НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП ДГС СТАРА ЗАГОРА
Файл
Добавен
17.08.2018 / ДГС Стара Загора