Електронни търгове за реализация на дървесина

Поделение Първа дата Заглавие Вид на търга Начална цена
EТ01646 ДГС Айтос 13.08.2021 09:00 ТП ДГС Айтос / Обект №: 2101-12; 2102-07 Таен 4864.94 лв.
Документи: Ел.търг с еднократно ценово предложение 2101-12 .... -дърв.от склад.rar
EТ01641 ДГС Мъглиж 11.08.2021 14:30 ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 213137 Таен 1455.00 лв.
Документи: Документация обявяване 213137.rar
EТ01645 ДГС Карнобат 11.08.2021 10:00 ТП ДГС Карнобат / Обект №: 2120 Таен 31326.00 лв.
Документи: документация за об.2120.rar
EТ01642 ДГС Стара Загора 10.08.2021 11:00 ТП ДГС Стара Загора / Обект №: 215113 Таен 29353.00 лв.
Документи: Док_ЕТТЕЦП_215113.rar
EТ01644 ДГС Царево 05.08.2021 09:00 ТП ДГС Царево / Обект №: 3 Явен 31805.80 лв.
Документи: документация.rar
EТ01639 ДГС Бургас 02.08.2021 13:30 ТП ДГС Бургас / Обект №: 2101-32 Явен 16592.14 лв.
Документи: Обект 2101-32.rar
EТ01638 ДГС Котел 02.08.2021 10:00 ТП ДГС Котел / Обект №: 27 Таен 15994.00 лв.
Документи: 53 ЕТ01638 на корен- 02.08.2021- об. 27.rar
EТ01643 ДГС Кости 02.08.2021 08:30 ТП ДГС Кости / Обект №: 2021-115 Явен 2685.70 лв.
Документи: Документация обект 2021-115-Добита с наддаване.rar
EТ01640 ДЛС Мазалат 30.07.2021 10:30 ТП ДЛС Мазалат / Обект №: 2136 Таен 15284.00 лв.
Документи: 2136 обявяване.rar
EТ01636 ДГС Бургас 30.07.2021 10:00 ТП ДГС Бургас / Обект №: 2101-30 Явен 1236.25 лв.
Документи: 2101-30.rar
EТ01637 ДГС Карнобат 29.07.2021 13:00 ТП ДГС Карнобат / Обект №: 2119 Таен 72629.00 лв.
Документи: документация за обект № 2119.rar
EТ01635 ДГС Карнобат 29.07.2021 11:30 ТП ДГС Карнобат / Обект №: 2118 Таен 65566.00 лв.
Документи: Документация за обект № 2118.rar
EТ01634 ДГС Карнобат 29.07.2021 10:00 ТП ДГС Карнобат / Обект №: 2117 Таен 62182.00 лв.
Документи: Документация за обект №2117.rar коригирана декларация приложение № 5.docx
Процедура № EТ01633 е прекратена!
EТ01633 ДГС Карнобат 27.07.2021 13:00 ТП ДГС Карнобат / Обект №: 12111 Таен 44193.00 лв.
Документи: Документация обект № 12111.rar
Резултати: Протокол.pdf Заповед за прекратяване.pdf
Процедура № EТ01632 е прекратена!
EТ01632 ДГС Карнобат 27.07.2021 10:00 ТП ДГС Карнобат / Обект №: 12103 Таен 108161.00 лв.
Документи: документация за об.12103.rar
Резултати: Протокол.pdf Заповед за прекратяване.pdf
EТ01627 ДГС Айтос 26.07.2021 12:00 ТП ДГС Айтос / Обект №: 11/2021 Явен 15023.00 лв.
Документи: Електронен търг с наддаване Пакет 11-2021 - прогнозни.rar
Резултати: Протокол ET01627.pdf zapoved - Klasirane-zal..docx
Последно потвърдена цена 15774.15 лв 26.07.2021 12:07:41
EТ01626 ДГС Айтос 26.07.2021 11:00 ТП ДГС Айтос / Обект №: 2106-11; 2101-11 Таен 5795.25 лв.
Документи: Ел.търг с еднократно ценово предложение 2106-11. 2101-11 -дърв.от склад.rar
Резултати: Протокол ET01626.pdf zapoved klasirane-zali4en.docx
EТ01631 ДГС Маджарово 23.07.2021 12:00 ТП ДГС Маджарово / Обект №: 2114 Таен 8190.00 лв.
Документи: док. 2114.rar Заповед обект 2114 – корекция.pdf Протокол ET01631 об.2114.pdf
Резултати: Заповед класиране 2114.pdf
EТ01630 ДГС Маджарово 23.07.2021 11:00 ТП ДГС Маджарово / Обект №: 2113 Таен 29398.00 лв.
Документи: док. 2113.rar Протокол ET01630 об. 2113.pdf
Резултати: Заповед класиране 2113.pdf
EТ01629 ДГС Маджарово 23.07.2021 10:00 ТП ДГС Маджарово / Обект №: 2112 Таен 5656.00 лв.
Документи: док. 2112.rar Протокол ET01629 об.2112.pdf
Резултати: Заповед класиране 2112.pdf