Електронни търгове за реализация на дървесина

Поделение Първа дата Заглавие Вид на търга Начална цена
EТ01346 ДЛС Мазалат 15.12.2020 12:30 ТП ДЛС Мазалат / Обект №: 2109 Таен 55883.00 лв.
Документи: 2109.zip
EТ01345 ДЛС Мазалат 15.12.2020 12:00 ТП ДЛС Мазалат / Обект №: 2105 Таен 65501.00 лв.
Документи: 2105.zip
EТ01344 ДЛС Мазалат 15.12.2020 11:30 ТП ДЛС Мазалат / Обект №: 2104 Таен 88712.00 лв.
Документи: 2104.zip
EТ01343 ДЛС Мазалат 15.12.2020 11:00 ТП ДЛС Мазалат / Обект №: 2103 Таен 65193.00 лв.
Документи: 2103.zip
EТ01342 ДЛС Мазалат 15.12.2020 10:30 ТП ДЛС Мазалат / Обект №: 2102 Таен 67964.00 лв.
Документи: 2102.zip
EТ01341 ДЛС Мазалат 15.12.2020 10:00 ТП ДЛС Мазалат / Обект №: 2101 Таен 21187.00 лв.
Документи: 2101.zip
EТ01347 ДГС Айтос 15.12.2020 09:30 ТП ДГС Айтос / Обект №: 2/2021 Явен 200485.00 лв.
Документи: Електронен търг с наддаване Пакет 2-2021 - прогнозни - втори път без обект по чл.226.rar
EТ01337 ДГС Карнобат 11.12.2020 14:00 ТП ДГС Карнобат / Обект №: 12103 Таен 83740.00 лв.
Документи: документация.zip
EТ01336 ДГС Карнобат 11.12.2020 12:30 ТП ДГС Карнобат / Обект №: 12102 Таен 52101.00 лв.
Документи: документация.zip
EТ01340 ДГС Айтос 11.12.2020 12:00 ТП ДГС Айтос / Обект №: 2044-02 Таен 4087.50 лв.
Документи: Ел.търг с еднократно ценово предложение пакет 2044-02.rar
EТ01339 ДГС Мъглиж 11.12.2020 11:00 ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 213106 Таен 36683.00 лв.
Документи: 213106 обявяване.7z
EТ01335 ДГС Карнобат 11.12.2020 10:30 ТП ДГС Карнобат / Обект №: 12101 Таен 51711.00 лв.
Документи: документация.zip
EТ01338 ДГС Мъглиж 11.12.2020 10:00 ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 213103 Таен 32482.00 лв.
Документи: 213103 обявяване.7z
EТ01334 ДГС Мъглиж 11.12.2020 09:30 ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 213107 Таен 27739.00 лв.
Документи: 213107 обявяване.rar Заповед за откриване.pdf
EТ01333 ДГС Мъглиж 11.12.2020 09:00 ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 213105 Таен 25985.00 лв.
Документи: 213105 обявяване.rar Заповед за откриване.pdf
EТ01331 ДГС Тунджа 10.12.2020 14:00 ТП ДГС Тунджа / Обект №: 2108 Таен 43500.00 лв.
Документи: ел.търг 2108.rar
EТ01289 ДГС Стара река 10.12.2020 10:00 ТП ДГС Стара река / Обект №: 2106-Е за търговци, отговарящи на изискванията на чл. 115 от ЗГ Явен 27900.00 лв.
Документи: Документация.rar
EТ01332 ДГС Маджарово 10.12.2020 09:30 ТП ДГС Маджарово / Обект №: 2101-1 Таен 125598.00 лв.
Документи: док. 2101-1.rar
EТ01324 ДГС Гурково 09.12.2020 14:00 ТП ДГС Гурково / Обект №: 214102 за МТ Таен 87391.00 лв.
Документи: 214102 корен МТ.zip
Процедура № EТ01317 е прекратена!
EТ01317 ДГС Гурково 09.12.2020 14:00 ТП ДГС Гурково / Обект №: 214102 за МТ Таен 85119.00 лв.
Документи: 214102.zip