Електронни търгове за реализация на дървесина

Поделение Първа дата Заглавие Вид на търга Начална цена
EТ00721 ДГС Стара река 28.11.2019 13:00 Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на прогнозни количества дървесина от обект № 2005-Е на територията на ТП ДГС Стара река Таен 109375.00 лв.
Документи: Документация.rar
EТ00726 ДГС Стара река 28.11.2019 11:30 Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от обект № 2006-Е на територията на ТП ДГС Стара река Таен 55711.00 лв.
Документи: Документация.rar
EТ00720 ДГС Стара река 28.11.2019 11:00 Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на прогнозни количества дървесина от обект № 2004-Е на територията на ТП ДГС Стара река Таен 122390.00 лв.
Документи: Документация.rar
EТ00725 ДГС Бургас 28.11.2019 10:30 ТП ДГС Бургас / Обект №: 2003 Явен 127364.00 лв.
Документи: Документация на корен обект 2003.rar
EТ00718 ДГС Стара река 28.11.2019 10:00 ТП ДГС Стара река / Обект №: 2001-Е Таен 121705.00 лв.
Документи: Документация.rar
EТ00719 ДГС Стара река 27.11.2019 13:00 ТП ДГС Стара река / Обект №: 2003-Е Таен 120160.00 лв.
Документи: Документация.rar
EТ00717 ДГС Стара река 27.11.2019 11:00 ТП ДГС Стара река / Обект №: 2002-Е за търговци, отговарящи на изискванията на чл. 115 от ЗГ Таен 171465.00 лв.
Документи: Документация.rar
EТ00724 ДГС Тунджа 26.11.2019 13:30 ТП ДГС Тунджа / Обект №: 2002 Таен 133317.00 лв.
Документи: EL_TURG_KOREN_2002.7z
EТ00723 ДГС Тунджа 26.11.2019 09:00 ТП ДГС Тунджа / Обект №: 2001 Таен 117885.00 лв.
Документи: EL_TURG_KOREN_2001.7z
Процедура № EТ00722 е прекратена!
EТ00722 ДГС Тунджа 26.11.2019 09:00 ТП ДГС Тунджа / Обект №: 2001 Таен 117885.00 лв.
Документи: EL_TURG_KOREN_2001.7z
EТ00715 ДГС Айтос 22.11.2019 14:00 ТП ДГС Айтос / Обект №: 2021 Продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен от Обект № 2021 от отдели/подотдели: 134-б на територията на ТП ДГС Айтос, общо предвидено количество 844 пл.куб.м., гори държавна собственост на територията на ТП Явен 32584.00 лв.
Документи: Elektronen Konkurs-Na koren -Ob.2021.rar
EТ00714 ДГС Айтос 22.11.2019 13:00 ТП ДГС Айтос / Обект №: 2019 Продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен от Обект № 2019 от отдели/подотдели: 213-и, р; 286-к на територията на ТП ДГС Айтос, общо количество 544 пл.куб.м., гори държавна собственост на територията на ТП Явен 21618.00 лв.
Документи: Elektronen Konkurs-Na koren -Ob.2019.rar
EТ00713 ДГС Айтос 22.11.2019 12:00 ТП ДГС Айтос / Обект №: 2018 Продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен от Обект № 2018 от отдели/подотдели: 214-б,г,е,ж на територията на ТП ДГС Айтос, общо количество 523 пл.куб.м., гори държавна собственост на територията на ТП “ДГС Явен 20256.00 лв.
Документи: Elektronen Konkurs-Na koren -Ob.2018.rar
EТ00711 ДГС Айтос 22.11.2019 11:00 ТП ДГС Айтос / Обект №: 2017 Продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен от Обект № 2017 от отдели/подотдели: 128-в,г; 129-в,л на територията на ТП ДГС Айтос, общо количество 735 пл.куб.м., гори държавна собственост на територията на ТП Явен 28312.00 лв.
Документи: Elektronen Konkurs-Na koren -Ob.2017.rar
EТ00716 ДГС Айтос 22.11.2019 10:00 ТП ДГС Айтос / Обект №: 2016 Продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен от Обект № 2016 от отдели/подотдели: 573-б; 574-б,в,д,з,и на територията на ТП ДГС Айтос, общо количество 749 пл.куб.м., гори държавна собственост на територията на Явен 31426.00 лв.
Документи: Elektronen Konkurs-Na koren -Ob.2016.rar
Процедура № EТ00710 е прекратена!
EТ00710 ДГС Айтос 22.11.2019 10:00 ТП ДГС Айтос / Обект №: 2016 Продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен от Обект № 2016 от отдели/подотдели: 573-б; 574-б,в,д,з,и на територията на ТП ДГС Айтос, общо количество 749 пл.куб.м., гори държавна собственост на територията на Явен 31426.00 лв.
Документи: Elektronen Konkurs-Na koren -Ob.2016.rar
EТ00709 ДГС Айтос 22.11.2019 09:00 ТП ДГС Айтос / Обект №: 2015 Продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен от Обект № 2015 от отдели/подотдели: 541-б; 549-а; 550-ж на територията на ТП ДГС Айтос, общо количество 1279 пл.куб.м., гори държавна собственост на територията на Явен 56574.00 лв.
Документи: Elektronen Konkurs-Na koren -Ob.2015.rar
EТ00712 ДГС Бургас 21.11.2019 10:30 ТП ДГС Бургас / Обект №: 1901-52 Явен 4680.19 лв.
Документи: ел. търг 1901-52.rar
EТ00708 ДЛС Несебър 20.11.2019 10:30 ТП ДЛС Несебър / Обект №: 1906-1 Таен 4429.36 лв.
Документи: Декларация по чл. 18, т. 3 ФЛ.docx Декларация по чл. 18,ал.3 За ЮЛ.docx Заповед търг 1.docx Заявление.docx Проекто-договор.docx Условия.docx Ценово Предложение.docx
EТ00707 ДГС Карнобат 19.11.2019 10:30 ТП ДГС Карнобат / Обект №: 1906-5 Явен 18444.80 лв.
Документи: Заповед 1906-5 заличен подпис.pdf ДЕКЛАРАЦИЯ 18, ал.3 за ФЛ.doc декларация конфиденциалност.doc Декларация по чл. 18,ал.3 за ЮЛ.doc Декларация по чл. 74, ал. 3 Нар..doc Заявление.doc план сметка 1906-5.PDF проект на договор.doc условия 1906-5.doc