Електронни търгове за реализация на дървесина

Поделение Първа дата Заглавие Вид на търга Начална цена
EТ01565 ДГС Стара река 25.05.2021 11:00 ТП ДГС Стара река / Обект №: 2111-Е Явен 102455.00 лв.
Документи: Документация 2111-Е.rar
EТ01564 ДГС Стара река 25.05.2021 09:00 ТП ДГС Стара река / Обект №: 2109-Е Явен 90475.00 лв.
Документи: Документация 2109-Е.rar
EТ01561 ДГС Котел 17.05.2021 11:30 ТП ДГС Котел / Обект №: 33 Таен 46288.00 лв.
Документи: 39 ЕТ 01561 на корен-17.05.2021- об. 33.rar
EТ01560 ДГС Котел 17.05.2021 10:30 ТП ДГС Котел / Обект №: 32 Таен 27664.00 лв.
Документи: 38 ЕТ 01560 на корен-17.05.2021- об. 32.rar
EТ01559 ДГС Котел 17.05.2021 09:30 ТП ДГС Котел / Обект №: 30 Таен 37033.00 лв.
Документи: 37 ЕТ 01559 на корен-17.05.2021- об. 30.rar
EТ01558 ДГС Котел 14.05.2021 12:00 ТП ДГС Котел / Обект №: 29 Таен 59107.00 лв.
Документи: 36 ЕТ 01558 на корен-14.05.2021- об. 29.rar
EТ01557 ДГС Котел 14.05.2021 11:00 ТП ДГС Котел / Обект №: 28 Таен 56239.00 лв.
Документи: 35 ЕТ 01557 на корен-14.05.2021- об. 28.rar
EТ01556 ДГС Котел 14.05.2021 10:00 ТП ДГС Котел / Обект №: 27 Таен 15994.00 лв.
Документи: 34 ЕТ 01556 на корен-14.05.2021- об. 27.rar
EТ01563 ДЛС Мазалат 13.05.2021 10:30 ТП ДЛС Мазалат / Обект №: 2128 Таен 42884.00 лв.
Документи: 2128 обявяване.rar
EТ01562 ДЛС Мазалат 13.05.2021 10:00 ТП ДЛС Мазалат / Обект №: 2127 Таен 42646.00 лв.
Документи: 2127 обявяване.rar
EТ01553 ДГС Котел 12.05.2021 11:00 ТП ДГС Котел / Обект №: 7 Таен 65569.00 лв.
Документи: 32 ЕТ 01553 на корен-12.05.2021- об. 7.rar
EТ01554 ДГС Котел 12.05.2021 10:00 ТП ДГС Котел / Обект №: 14 Таен 52690.00 лв.
Документи: 33 ЕТ 01554 на корен-12.05.2021- об. 14.rar 10- ТП об. 14.rar
EТ01547 ДГС Котел 11.05.2021 11:00 ТП ДГС Котел / Обект №: 36 Таен 39545.00 лв.
Документи: 31- ЕТ01547-2021 на корен-11.05.2021- об. 36.rar
EТ01546 ДГС Котел 11.05.2021 10:00 ТП ДГС Котел / Обект №: 35 Таен 50190.00 лв.
Документи: 30- ЕТ01546-2021 на корен- 11.05.2021- об. 35.rar
EТ01552 ДГС Мъглиж 10.05.2021 10:30 ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 213120 Таен 71173.00 лв.
Документи: Документация обявяване 213120.rar
EТ01551 ДГС Мъглиж 10.05.2021 10:00 ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 213124 Таен 92536.00 лв.
Документи: 213124 обявяване.7z
EТ01555 ДЛС Мазалат 10.05.2021 09:30 ТП ДЛС Мазалат / Обект №: 2125 Таен 59952.00 лв.
Документи: 2125 обявяване.rar КОРИГИРАНА ДОКУМЕНТАЦИЯ.rar
EТ01550 ДГС Карнобат 07.05.2021 10:30 ТП ДГС Карнобат / Обект №: 12102 Таен 52101.00 лв.
Документи: документация.rar
Процедура № EТ01549 е прекратена!
EТ01549 ДГС Карнобат 05.05.2021 11:00 ТП ДГС Карнобат / Обект №: 2106-4 Явен 3030.30 лв.
Документи: документация.rar
Резултати: Протокол.pdf Заповед за прекратяване.pdf
EТ01548 ДГС Карнобат 05.05.2021 10:00 ТП ДГС Карнобат / Обект №: 2107-1 Явен 8809.20 лв.
Документи: документация.rar
Резултати: Протокол.pdf Заповед класиране.pdf