Електронни търгове за реализация на дървесина

Поделение Първа дата Заглавие Вид на търга Начална цена
EТ01497 ДЛС Мазалат 15.03.2021 11:30 ТП ДЛС Мазалат / Обект №: 2102 Таен 61767.00 лв.
Документи: 2102 обявяване.rar
EТ01499 ДГС Карнобат 15.03.2021 11:00 ТП ДГС Карнобат / Обект №: 12114 Таен 13991.00 лв.
Документи: документация об. 12114.rar
EТ01498 ДГС Карнобат 15.03.2021 10:00 ТП ДГС Карнобат / Обект №: 12113 Таен 11918.00 лв.
Документи: документация об. 12113.rar
EТ01496 ДГС Стара Загора 12.03.2021 10:00 ТП ДГС Стара Загора / Обект №: 215122 Таен 48880.00 лв.
Документи: Док_ЕТТЕЦП_215122.rar
EТ01495 ДЛС Мазалат 10.03.2021 10:00 ТП ДЛС Мазалат / Обект №: 2116 Таен 88732.00 лв.
Документи: 2116 обявяване.rar
EТ01494 ДГС Стара Загора 08.03.2021 09:00 ТП ДГС Стара Загора / Обект №: 215109 Таен 23990.00 лв.
Документи: Док_ЕТТЕЦП_215109.rar
EТ01493 ДГС Гурково 05.03.2021 13:00 ТП ДГС Гурково / Обект №: 214123 Таен 38083.00 лв.
Документи: корен-214123.zip
EТ01492 ДГС Гурково 05.03.2021 12:30 ТП ДГС Гурково / Обект №: 214122 Таен 20181.00 лв.
Документи: корен-214122.zip
EТ01491 ДГС Гурково 05.03.2021 12:00 ТП ДГС Гурково / Обект №: 214118 за МТ Таен 21360.00 лв.
Документи: прод МП.zip
EТ01490 ДГС Айтос 04.03.2021 11:00 ТП ДГС Айтос / Обект №: 2125-04 Таен 3566.87 лв.
Документи: Ел.търг с еднократно ценово предложение пакет 2125-04 -дърв.от склад.rar
EТ01487 ДГС Н. Паничарево 01.03.2021 13:00 ТП ДГС Н. Паничарево / Обект №: 2021-3 Явен 26875.00 лв.
Документи: ел.търг с наддаване 2021-3.rar
EТ01489 ДГС Нова Загора 01.03.2021 11:00 ТП ДГС Нова Загора / Обект №: 2103 К НЗ Таен 33993.00 лв.
Документи: Заповед 2103 К НЗ.pdf График 2103 К НЗ пр. 1.pdf Документация търг.rar Техн. план.rar
EТ01488 ДГС Мъглиж 01.03.2021 10:30 ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 213117 Таен 30542.00 лв.
Документи: 213117 Обявяване.7z
EТ01486 ДГС Мъглиж 01.03.2021 10:00 ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 213116 Таен 30429.00 лв.
Документи: 213116 Обявяване.7z
EТ01485 ДГС Карнобат 26.02.2021 10:00 ТП ДГС Карнобат / Обект №: 2026-6 Явен 5095.30 лв.
Документи: документация.rar
Резултати: Протокол.pdf Заповед класиране.pdf
EТ01483 ДГС Айтос 23.02.2021 11:00 ТП ДГС Айтос / Обект №: 6-1/2021 Явен 19365.00 лв.
Документи: Електронен търг с наддаване Пакет 6-1-2021 - прогнозни - II pat.rar
Резултати: Протокол ET01483.pdf zapoved - Klasirane-zal..docx
EТ01484 ДГС Тунджа 23.02.2021 10:00 ТП ДГС Тунджа / Обект №: 2110 Таен 49239.00 лв.
Документи: Документация_2110.rar
Резултати: Протокол ЕТ01484.pdf Заповед 2110- ЕТ01484 .docx
EТ01482 ДЛС Мазалат 22.02.2021 11:00 ТП ДЛС Мазалат / Обект №: 2115 Таен 20892.00 лв.
Документи: 2115 обявяване.rar техн.пл.rar Протокол ET01482.pdf
Резултати: Договор.docx Заповед класиран.docx
EТ01481 ДЛС Мазалат 22.02.2021 10:30 ТП ДЛС Мазалат / Обект №: 2103 Таен 59414.00 лв.
Документи: 2103 обявяване.rar Протокол ET01481.pdf
Резултати: Заповед купувач.docx
Процедура № EТ01476 е прекратена!
EТ01476 ДГС Карнобат 22.02.2021 10:00 ТП ДГС Карнобат / Обект №: 12103 Таен 83740.00 лв.
Документи: документация.zip
Резултати: Протокол.pdf Заповед за прекратяване.pdf