Електронни търгове за реализация на дървесина

Поделение Първа дата Заглавие Вид на търга Начална цена
EТ01076 ДГС Котел 29.04.2020 09:00 ТП ДГС Котел / Обект №: 12 Явен 57171.00 лв.
Документи: 1 - докум., заповед.pdf 2-Тръжни Условия.pdf 3- проекто- договор.docx 4- приложения eл.търг. прогнозни.docx график об. 12.pdf
EТ01075 ДГС Н. Паничарево 27.04.2020 13:00 ТП ДГС Н. Паничарево / Обект №: 2013 Явен 70554.00 лв.
Документи: Сканирани.7z
EТ01074 ДГС Н. Паничарево 27.04.2020 12:00 ТП ДГС Н. Паничарево / Обект №: 2012 Явен 34186.00 лв.
Документи: Сканирани.7z
EТ01073 ДГС Н. Паничарево 27.04.2020 11:00 ТП ДГС Н. Паничарево / Обект №: 2011 Явен 73662.00 лв.
Документи: Сканирани.7z
EТ01072 ДГС Н. Паничарево 27.04.2020 10:00 ТП ДГС Н. Паничарево / Обект №: 2008 Явен 58157.00 лв.
Документи: Сканирани.7z
EТ01071 ДГС Н. Паничарево 27.04.2020 09:00 ТП ДГС Н. Паничарево / Обект №: 2007 Явен 33564.00 лв.
Документи: 1 Заповед на директора.pdf 2 Условия.pdf 3_ДОГОВОР КОРЕН ПРОЕКТ.pdf 4 Заявление.pdf 5 Декларация по чл. 74, ал. 3.pdf 6 Декларация конфиденциалност.pdf График об.2007.pdf техн. план 131 и.pdf техн. план 307 г.pdf техн. план 307 е.pdf техн. план 307 ж.pdf техн. план 326 г.pdf Заповед корекция техническа грешка.pdf Заповед РД-10-93 от 10.04.2020 г. ВЯРНА.pdf
Процедура № EТ01065 е прекратена!
EТ01065 ДГС Котел 10.04.2020 12:00 ТП ДГС Котел / Обект №: 14 Таен 18962.00 лв.
Документи: 16-на корен ел.търг об. 14-20.rar
Резултати: прекратяване об. 14-20.rar
Процедура № EТ01064 е прекратена!
EТ01064 ДГС Котел 10.04.2020 11:30 ТП ДГС Котел / Обект №: 8 Таен 71337.00 лв.
Документи: 15-на корен ел.търг об. 8-20.rar
Резултати: прекратяване об. 8-20.rar
Процедура № EТ01063 е прекратена!
EТ01063 ДГС Котел 10.04.2020 10:30 ТП ДГС Котел / Обект №: 12 Таен 67531.00 лв.
Документи: 14-на корен ел.търг об. 12-20.rar
Резултати: прекратяване об. 20.rar
Процедура № EТ01062 е прекратена!
EТ01062 ДГС Котел 10.04.2020 09:30 ТП ДГС Котел / Обект №: 24 Таен 89062.00 лв.
Документи: 13 -на корен ел.търг об. 24-20.rar
Резултати: прекратяване об. 20.rar
Процедура № EТ01070 е прекратена!
EТ01070 ДГС Н. Паничарево 09.04.2020 13:00 ТП ДГС Н. Паничарево / Обект №: 2013 Явен 70554.00 лв.
Документи: Електонен търг -ЯВЕН на корен 2013.rar Заповед прекратяване СOVID 19-2013.pdf
Процедура № EТ01069 е прекратена!
EТ01069 ДГС Н. Паничарево 09.04.2020 12:00 ТП ДГС Н. Паничарево / Обект №: 2012 Явен 34186.00 лв.
Документи: Електонен търг -ЯВЕН на корен 2012.rar Заповед прекратяване СOVID 19-2012.pdf
Процедура № EТ01068 е прекратена!
EТ01068 ДГС Н. Паничарево 09.04.2020 11:00 ТП ДГС Н. Паничарево / Обект №: 2011 Явен 73662.00 лв.
Документи: Електонен търг -ЯВЕН на корен 2011.rar Заповед прекратяване СOVID 19-2011.pdf
Процедура № EТ01067 е прекратена!
EТ01067 ДГС Н. Паничарево 09.04.2020 10:00 ТП ДГС Н. Паничарево / Обект №: 2008 Явен 58157.00 лв.
Документи: Електонен търг -ЯВЕН на корен 2008.rar Заповед прекратяване СOVID 19-2008.pdf
Процедура № EТ01066 е прекратена!
EТ01066 ДГС Н. Паничарево 09.04.2020 09:00 ТП ДГС Н. Паничарево / Обект №: 2007 Явен 33564.00 лв.
Документи: Електонен търг -ЯВЕН на корен 2007.rar Заповед прекратяване СOVID 19-2007.pdf
Процедура № EТ01061 е прекратена!
EТ01061 ДГС Айтос 08.04.2020 12:00 ТП ДГС Айтос / Обект №: 2025-03 Таен 2641.50 лв.
Документи: Ел.търг с еднократно ценово предложение пакет 2025-03.rar РД-10-111.pdf
Процедура № EТ01060 е прекратена!
EТ01060 ДГС Стара река 06.04.2020 11:00 Електронен търг с наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от обект № 2009-Е на територията на ТП „ДГС Стара река“ Явен 51130.00 лв.
Документи: Документация.rar Съобщение.doc
Резултати: Заповед прекратяване.doc
Процедура № EТ01059 е прекратена!
EТ01059 ДГС Стара река 06.04.2020 10:30 Електронен търг с наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от обект № 2004-Е на територията на ТП „ДГС Стара река“ Явен 122450.00 лв.
Документи: Документация.rar Съобщение.docx
Резултати: Заповед прекратяване.doc
Процедура № EТ01058 е прекратена!
EТ01058 ДГС Айтос 02.04.2020 12:00 ТП ДГС Айтос / Обект №: 2036 Явен 28263.00 лв.
Документи: Elektronen Konkurs-Na koren -Ob.2036.rar РД-10-111.pdf
Процедура № EТ01055 е прекратена!
EТ01055 ДГС Царево 01.04.2020 15:30 ТП ДГС Царево / Обект №: 2020 Явен 60215.88 лв.
Документи: документация.rar протокол 2020.PDF
Резултати: заповед прекратяване 2020.PDF