slide

Гoрска сертификация

Писма до заинтересованите страни
Файл
Добавен
07.02.2024 / ДГС Чирпан
Резюме на Доклад
Файл
Добавен
05.02.2024 / ДГС Н. Паничарево
Уведомление информация за извършване на горскостопанска дейност 2024 г.
Файл
Добавен
05.02.2024 / ДГС Н. Паничарево
Уведомление дейности през 2024 г.
Файл
Добавен
05.02.2024 / ДГС Н. Паничарево
Анализ на положителните и отрицателните социални външни ефекти 2024 г.
Файл
Добавен
02.02.2024 / ДГС Н. Паничарево
Резюме на мониторинга за резултати от индикаторите по принцип 8 на "ТП ДГС - Чирпан" за периода 010.01.2021г. до 31.12.2021г. принцип 8.5.1
Файл
Добавен
31.01.2024 / ДГС Чирпан
Резюме доклад принцип 8 /индикатор 8.3.1/
Файл
Добавен
31.01.2024 / ДГС Чирпан
АНАЛИЗ НА ПОЛОЖИТЕЛНИТЕ И ОТРИЦАТЕЛНИ ВЪНШНИ ЕФЕКТИ ОТ ДЕЙНОСТТА НА ТП ДГС ЧИРПАН
Файл
Добавен
31.01.2024 / ДГС Чирпан
Писмо заинтересовани страни
Файл
Добавен
26.01.2024 / ДГС Сливен
Писмо заинтересовани страни
Файл
Добавен
26.01.2024 / ДГС Сливен
Писмо заинтересовани страни
Файл
Добавен
26.01.2024 / ДГС Сливен
Анализ външни ефекти
Файл
Добавен
26.01.2024 / ДГС Сливен
Писма до община Братя Даскалови, община Чирпан и община Стара Загора
Файл
Добавен
10.01.2024 / ДГС Чирпан
Уведомление предвидени дейности през 2024 год.
Файл
Добавен
03.01.2024 / ДЛС Ропотамо
Aнализ на мониторинговата система
Файл
Добавен
24.11.2023 / ДЛС Мазалат
Доклад ГВКС
Файл
Добавен
24.11.2023 / ДЛС Мазалат
Резюме на ГСП 2021 г.
Файл
Добавен
24.11.2023 / ДЛС Мазалат
Карта на ТП ДЛС ,,МАЗАЛАТ"
Файл
Добавен
24.11.2023 / ДЛС Мазалат
Анализ на положителни и отрицателни външни фактори
Файл
Добавен
22.11.2023 / ДЛС Мазалат
Вътрешни правила
Файл
Добавен
22.11.2023 / ДЛС Мазалат