slide

Гoрска сертификация

5.1. Списък НДГП - 2024г
Файл
Добавен
09.02.2024 / ДГС Гурково
4.2., 7.6 предвидени дейности 2024г
Файл
Добавен
09.02.2024 / ДГС Гурково
Писмо консултации
Файл
Добавен
09.02.2024 / ДГС Сливен
Писмо консултации
Файл
Добавен
09.02.2024 / ДГС Сливен
Писмо консултации
Файл
Добавен
09.02.2024 / ДГС Сливен
Карта ДЛС Несебър
Файл
Добавен
09.02.2024 / ДЛС Несебър
Писмо заинтересовани страни - Принцип 4
Файл
Добавен
08.02.2024 / ДГС Бургас
Резюме на доклад за резултатите от прилаганата мониторингова система за индикаторите по принцип 8 на ТП ДГС - Бургас за периода 01.01-31.12.2023 год. (индикатор 8.3.1)
Файл
Добавен
08.02.2024 / ДГС Бургас
Списък на предвидените горскостопански дейности през 2024 година на държавната горска територия на ТП "ДГС- Бургас"
Файл
Добавен
08.02.2024 / ДГС Бургас
Уведомление за ГСД, които ще се извършват на територията на ТП ДЛС Несебър през 2024 г.
Файл
Добавен
08.02.2024 / ДЛС Несебър
Писмо до заинтересованите страни
Файл
Добавен
07.02.2024 / ДГС Чирпан
Писма до заинтересованите страни
Файл
Добавен
07.02.2024 / ДГС Чирпан
Резюме на Доклад
Файл
Добавен
05.02.2024 / ДГС Н. Паничарево
Уведомление информация за извършване на горскостопанска дейност 2024 г.
Файл
Добавен
05.02.2024 / ДГС Н. Паничарево
Уведомление дейности през 2024 г.
Файл
Добавен
05.02.2024 / ДГС Н. Паничарево
Анализ на положителните и отрицателните социални външни ефекти 2024 г.
Файл
Добавен
02.02.2024 / ДГС Н. Паничарево
Резюме на мониторинга за резултати от индикаторите по принцип 8 на "ТП ДГС - Чирпан" за периода 010.01.2021г. до 31.12.2021г. принцип 8.5.1
Файл
Добавен
31.01.2024 / ДГС Чирпан
Резюме доклад принцип 8 /индикатор 8.3.1/
Файл
Добавен
31.01.2024 / ДГС Чирпан
АНАЛИЗ НА ПОЛОЖИТЕЛНИТЕ И ОТРИЦАТЕЛНИ ВЪНШНИ ЕФЕКТИ ОТ ДЕЙНОСТТА НА ТП ДГС ЧИРПАН
Файл
Добавен
31.01.2024 / ДГС Чирпан
Писмо заинтересовани страни
Файл
Добавен
26.01.2024 / ДГС Сливен