slide

Гoрска сертификация

Писмо заинтересовани страни
Файл
Добавен
26.01.2024 / ДГС Сливен
Писмо заинтересовани страни
Файл
Добавен
26.01.2024 / ДГС Сливен
Анализ външни ефекти
Файл
Добавен
26.01.2024 / ДГС Сливен
Писма до община Братя Даскалови, община Чирпан и община Стара Загора
Файл
Добавен
10.01.2024 / ДГС Чирпан
Уведомление предвидени дейности през 2024 год.
Файл
Добавен
03.01.2024 / ДЛС Ропотамо
Aнализ на мониторинговата система
Файл
Добавен
24.11.2023 / ДЛС Мазалат
Доклад ГВКС
Файл
Добавен
24.11.2023 / ДЛС Мазалат
Резюме на ГСП 2021 г.
Файл
Добавен
24.11.2023 / ДЛС Мазалат
Карта на ТП ДЛС ,,МАЗАЛАТ"
Файл
Добавен
24.11.2023 / ДЛС Мазалат
Анализ на положителни и отрицателни външни фактори
Файл
Добавен
22.11.2023 / ДЛС Мазалат
Вътрешни правила
Файл
Добавен
22.11.2023 / ДЛС Мазалат
Политика за управление на горите
Файл
Добавен
22.11.2023 / ДЛС Мазалат
Стопанска дейност 2023
Файл
Добавен
22.11.2023 / ДЛС Мазалат
Съобщение до кметовете
Файл
Добавен
22.11.2023 / ДЛС Мазалат
Доклад за мониторинг на биологичното разнообразие и ВКС 1.2 - растения (застрашени, изчезващи и ендемични видове) на територията на ТП ДЛС "Несебър"
Файл
Добавен
31.10.2023 / ДЛС Несебър
Доклад за мониторинг на инвазивните дървесни видове на територията на ТП ДЛС "Несебър"
Файл
Добавен
31.10.2023 / ДЛС Несебър
Доклад за мониторинг на биологичното разнообразие и ВКС 1.2 и 1.3 - животни на територията на ТП ДЛС "Несебър"
Файл
Добавен
31.10.2023 / ДЛС Несебър
Доклад за мониторинг на ВКС 3 - редки, застрашени и изчезващи горски екосистеми на територията на ТП ДЛС "Несебър"
Файл
Добавен
31.10.2023 / ДЛС Несебър
Доклад ГВКС - актуализиран 2022 год.
Файл
Добавен
19.10.2023 / ДЛС Ропотамо
Доклад фауна 2023г.
Файл
Добавен
18.10.2023 / ДГС Кости