slide

Гoрска сертификация

Принцип 6 - Анализ на екологичните стойности 2024 г.
Файл
Добавен
28.03.2024 / ДГС Царево
Принцип 5 - Предварителен анализ за положителни и отрицателни екологични ефекти през 2024 г.
Файл
Добавен
28.03.2024 / ДГС Царево
Принцип 5 - Анализ за положителни и отрицателни екологични ефекти през 2023 г.
Файл
Добавен
28.03.2024 / ДГС Царево
Оценка на социалното въздействие
Файл
Добавен
28.03.2024 / ДГС Мъглиж
Предварителен анализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности върху дървесните и недървесни продукти и екосистемни услиги през 2024 г.
Файл
Добавен
25.03.2024 / ДГС Карнобат
Декларация
Файл
Добавен
25.03.2024 / ДЛС Граматиково
Доклад за оценка на екологичните и социални въздействия
Файл
Добавен
25.03.2024 / ДЛС Граматиково
Доклад
Файл
Добавен
25.03.2024 / ДЛС Граматиково
Анализ на положителните и отрицателни външни ефекти
Файл
Добавен
25.03.2024 / ДЛС Граматиково
Доклад за проведения мониторинг за въздействието на горскостопанските мероприятия принцип 9
Файл
Добавен
25.03.2024 / ДЛС Граматиково
Резюме на Доклад за резултатите от индикаторите по принцип 8 по индикатор 8.5.1
Файл
Добавен
25.03.2024 / ДЛС Граматиково
Резюме на Доклад за резултатите от прилаганата мониторингова система индикатор 8.4.1
Файл
Добавен
25.03.2024 / ДЛС Граматиково
Резюме на Доклад за резултатите от прилаганата мониторингова система индикатор 8.3.1
Файл
Добавен
25.03.2024 / ДЛС Граматиково
Доклад за изпълнението на изискванията за безопасност и здраве
Файл
Добавен
25.03.2024 / ДЛС Граматиково
Педвидени мероприятия през 2024 год.
Файл
Добавен
25.03.2024 / ДЛС Граматиково
Предвидени насаждения в ГП
Файл
Добавен
25.03.2024 / ДЛС Граматиково
Доклад за извършен мониторинг на застрашени и изчезващи ендимични растителни видове
Файл
Добавен
25.03.2024 / ДЛС Граматиково
Доклад за извършен мониторинг на застрашени и изчезващи ендимични и животински видове
Файл
Добавен
25.03.2024 / ДЛС Граматиково
Мониторинг на въздействието на дейностите по управление върху социалната среда
Файл
Добавен
25.03.2024 / ДЛС Граматиково
Провеждане на среща със заинтересованите лица от дейността на ТП ДГС Карнобат - планирани горскостопански дейности през 2024 г.
Файл
Добавен
25.03.2024 / ДГС Карнобат