slide

Гoрска сертификация

Доклад предвидени насаждения 2023 г.
Файл
Добавен
22.02.2023 / ДЛС Граматиково
Доклад растения
Файл
Добавен
22.02.2023 / ДЛС Граматиково
Доклад животински видове
Файл
Добавен
22.02.2023 / ДЛС Граматиково
Моиторинг социална среда
Файл
Добавен
22.02.2023 / ДЛС Граматиково
Доклад за оценка на екологичните и социални въздействия мин. ивици
Файл
Добавен
22.02.2023 / ДЛС Граматиково
Доклад за въздействието на горскостопанските мероприятия
Файл
Добавен
22.02.2023 / ДЛС Граматиково
Резюме на доклад за резултатите от прилаганата мониторингова система принцип 8
Файл
Добавен
22.02.2023 / ДЛС Граматиково
Резюме на мониторинг индикатор 8.4.1
Файл
Добавен
22.02.2023 / ДЛС Граматиково
Резюме на мониторинг по индикатор 8.5.1
Файл
Добавен
22.02.2023 / ДЛС Граматиково
Анализ на положителните и отрицателни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности
Файл
Добавен
22.02.2023 / ДЛС Граматиково
Доклад пътища
Файл
Добавен
22.02.2023 / ДЛС Граматиково
Писмо до заинтересовани страни
Файл
Добавен
22.02.2023 / ДГС Твърдица
Доклад ГВКС
Файл
Добавен
22.02.2023 / ДГС Твърдица
Уведомление дейности 2023 г. - принцип 4 и принцип 7
Файл
Добавен
21.02.2023 / ДГС Царево
Уведомление ГСД 2023 г.
Файл
Добавен
20.02.2023 / ДЛС Несебър
Доклад инвазивни видове
Файл
Добавен
20.02.2023 / ДГС Твърдица
Доклад трудови злополуки 2022
Файл
Добавен
17.02.2023 / ДГС Гурково
Анализ ГВСК - 2022
Файл
Добавен
17.02.2023 / ДГС Гурково
8.3.1 8.4.1 резюме мониторинг-2022
Файл
Добавен
17.02.2023 / ДГС Гурково
5.3. Анализ на външни ефекти - 2022
Файл
Добавен
17.02.2023 / ДГС Гурково