slide

Гoрска сертификация

5.1. Списък НДГП - 2023г
Файл
Добавен
17.02.2023 / ДГС Гурково
4.2., 7.6 предвидени дейности 2023г
Файл
Добавен
17.02.2023 / ДГС Гурково
УВЕДОМЛЕНИЕ ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ 2023
Файл
Добавен
15.02.2023 / ДГС Кости
Писмо кметства.
Файл
Добавен
14.02.2023 / ДГС Твърдица
Писмо до всички заинтересовани страни.
Файл
Добавен
14.02.2023 / ДГС Твърдица
Оценка на социалното въздействие.
Файл
Добавен
14.02.2023 / ДГС Твърдица
Доклад-резюме
Файл
Добавен
14.02.2023 / ДГС Твърдица
Анализ на положителните и отрицателните социални външни ефекти 2023 г
Файл
Добавен
13.02.2023 / ДГС Н. Паничарево
Резюме на мониторинга за резултати от индикаторите по принцип 8 на "ТП ДГС - Чирпан" за периода 010.01.2021г. до 31.12.2021г. принцип 8.5.1
Файл
Добавен
08.02.2023 / ДГС Чирпан
Резюме доклад принцип 8 /индикатор 8.3.1/
Файл
Добавен
08.02.2023 / ДГС Чирпан
АНАЛИЗ НА ПОЛОЖИТЕЛНИТЕ И ОТРИЦАТЕЛНИ ВЪНШНИ ЕФЕКТИ ОТ ДЕЙНОСТТА НА ТП ДГС ЧИРПАН
Файл
Добавен
07.02.2023 / ДГС Чирпан
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ
Файл
Добавен
07.02.2023 / ДГС Чирпан
ПИСМО ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ
Файл
Добавен
07.02.2023 / ДГС Чирпан
РЕЗЮМЕ НА МОНИТОРИНГА ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИНДИКАТОРИТЕ ПО ПРИНЦИП 8.4.1. ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01.2022 ДО 31.12.2022 Г.
Файл
Добавен
06.02.2023 / ДГС Кости
Списък на предвидените горскостопански дейности през 2023 година на държавната горска територия на ТП "ДГС- Бургас"
Файл
Добавен
01.02.2023 / ДГС Бургас
Уведомление дейтосни през 2023 г.
Файл
Добавен
26.01.2023 / ДГС Н. Паничарево
Списък на насаждения 2023 година
Файл
Добавен
25.01.2023 / ДГС Твърдица
Писмо до кметства
Файл
Добавен
25.01.2023 / ДГС Твърдица
Уведомление предвидени дейности през 2023 год.
Файл
Добавен
24.01.2023 / ДЛС Ропотамо