slide

Гoрска сертификация

Доклад трудови злополуки 2019
Файл
Добавен
02.06.2023 / ДГС Гурково
Анализ на външни ефекти - 2019
Файл
Добавен
02.06.2023 / ДГС Гурково
5.3. Анализ на външни ефекти - 2022
Файл
Добавен
02.06.2023 / ДГС Гурково
5.3. Анализ на външни ефекти - 2021
Файл
Добавен
02.06.2023 / ДГС Гурково
5.3. Анализ на външни ефекти - 2020
Файл
Добавен
02.06.2023 / ДГС Гурково
4.2., 7.6 предвидени дейности 2022г
Файл
Добавен
02.06.2023 / ДГС Гурково
1.6-2.6-4.6_Vatreshni pravila dispute resolution
Файл
Добавен
02.06.2023 / ДГС Гурково
1.6. уведомление правила обезщетение ЗС
Файл
Добавен
02.06.2023 / ДГС Гурково
Списък ГФС и представителни образци
Файл
Добавен
31.05.2023 / ДГС Чирпан
Доклад ВКС
Файл
Добавен
30.05.2023 / ДГС Гурково
Политика за управление на горите
Файл
Добавен
30.05.2023 / ДГС Казанлък
1.8_Declaration-commitment_FSC_PfA-DGS-KК
Файл
Добавен
30.05.2023 / ДГС Казанлък
Анализ екологични стойности на територията на ТП ДГС Чирпан
Файл
Добавен
23.05.2023 / ДГС Чирпан
Вътрешни правила за разрешаване на спорове
Файл
Добавен
23.05.2023 / ДГС Чирпан
Оценка на социалното въздействие от дейността на ТП ДГС Чирпан
Файл
Добавен
23.05.2023 / ДГС Чирпан
Политика за управление на горите на територията на ТП ДГС Чирпан
Файл
Добавен
23.05.2023 / ДГС Чирпан
Протокол заинтересошани страни
Файл
Добавен
23.05.2023 / ДГС Чирпан
Политика за управление на горите
Файл
Добавен
22.05.2023 / ДГС Твърдица
Вътрешни правила
Файл
Добавен
22.05.2023 / ДГС Твърдица
Доклад трудови злополуки 2022 година
Файл
Добавен
19.05.2023 / ДГС Гурково