slide

Гoрска сертификация

Вътрешни правила
Файл
Добавен
20.10.2022 / ДГС Малко Търново
Уведомление актуализиране ГВКС
Файл
Добавен
18.10.2022 / ДЛС Ропотамо
Актуализация на Доклад за ГВКС
Файл
Добавен
18.10.2022 / ДЛС Ропотамо
Уведомление добив на дървесина
Файл
Добавен
18.10.2022 / ДЛС Ропотамо
Годишна програма за обучения.
Файл
Добавен
12.10.2022 / ДЛС Несебър
Система за управление на отпадъците.
Файл
Добавен
12.10.2022 / ДЛС Несебър
Политика срещу корупцията и сродни на нея явления.
Файл
Добавен
12.10.2022 / ДЛС Несебър
Вътрешни правила за разрешаване на спорове свързани с правата на собственост и ползване, правата на работниците и местните общности.
Файл
Добавен
12.10.2022 / ДЛС Несебър
Уведомление във връзка с промяна на сертификационния орган.
Файл
Добавен
12.10.2022 / ДЛС Несебър
Увудомление за промяна на сертификата
Файл
Добавен
11.10.2022 / ДЛС Ропотамо
ОЦЕНКА НА СОЦИАЛНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ОТ ДЕЙНОСТТА НА ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО „НОВО ПАНИЧАРЕВО” - АКТУАЛИЗАЦИЯ
Файл
Добавен
10.10.2022 / ДГС Н. Паничарево
вътрешни правила на лицата подали сигнали за корупция, корупционни прояви и/или конфликт на интереси в ТП"ДГС Малко Търново"
Файл
Добавен
05.10.2022 / ДГС Малко Търново
Покана до всички заинтересовани страни
Файл
Добавен
30.09.2022 / ДГС Стара Загора
Вътрешни правила за разрешаване на спорове
Файл
Добавен
23.09.2022 / ДГС Стара Загора
Политика за управление 2022- резюме
Файл
Добавен
23.09.2022 / ДГС Стара Загора
ОЦЕНКА НА СОЦИАЛНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ОТ ДЕЙНОСТТА НА ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО КОСТИ”
Файл
Добавен
23.09.2022 / ДГС Кости
Горска сертификация
Файл
Добавен
16.09.2022 / ДГС Сливен
Горска сертификация
Файл
Добавен
16.09.2022 / ДГС Сливен
Горска сертификация
Файл
Добавен
16.09.2022 / ДГС Сливен
Горска сертификация
Файл
Добавен
16.09.2022 / ДГС Сливен