slide

Гoрска сертификация

Политика за управление на горите на територията на ТП "ДЛС Ропотамо"
Файл
Добавен
26.09.2023 / ДЛС Ропотамо
Покана до всички заинтересовани страни -доклад ВКС - 2023.
Файл
Добавен
30.08.2023 / ДГС Стара Загора
Покана до всички заинтересовани страни 2023
Файл
Добавен
29.08.2023 / ДГС Стара Загора
Анализ на положителните и отрицателните социални и екологични външни ефекти
Файл
Добавен
29.08.2023 / ДГС Кости
Карта на ТП ДГС Стара Загора по ГСП 2016 г.
Файл
Добавен
28.08.2023 / ДГС Стара Загора
Списък на заинтересованите страни към 15.03.2023г.
Файл
Добавен
25.08.2023 / ДГС Кости
Писмо консултации кметства
Файл
Добавен
01.08.2023 / ДГС Сливен
Писмо консултации РДГ
Файл
Добавен
01.08.2023 / ДГС Сливен
Писмо консултации РИОСВ
Файл
Добавен
01.08.2023 / ДГС Сливен
Анализ външни ефекти
Файл
Добавен
25.07.2023 / ДГС Сливен
Писмо консултации ГВКС
Файл
Добавен
24.07.2023 / ДГС Сливен
Писмо - заинтересовани страни
Файл
Добавен
24.07.2023 / ДГС Сливен
Писмо - заинтересовани страни
Файл
Добавен
24.07.2023 / ДГС Сливен
Политика - управление на горите
Файл
Добавен
24.07.2023 / ДГС Сливен
Доклад ВКС
Файл
Добавен
24.07.2023 / ДГС Сливен
Доклад инвазивни видове
Файл
Добавен
24.07.2023 / ДГС Сливен
уведомление до всички заинтересовани страни
Файл
Добавен
16.06.2023 / ДГС Малко Търново
Корупционна политика
Файл
Добавен
13.06.2023 / ДЛС Граматиково
Вътрешни правила за решаване на спорове
Файл
Добавен
13.06.2023 / ДЛС Граматиково
Политика за управление на горите на територията на ТП ДЛС Граматиково
Файл
Добавен
12.06.2023 / ДЛС Граматиково