slide

Гoрска сертификация

Уведомление за предстоящите дейности през 2024 г. на ТП ДГС Средец
Файл
Добавен
26.02.2024 / ДГС Средец
Списък с предлагани продукти и услуги от ТП ДГС Средец
Файл
Добавен
26.02.2024 / ДГС Средец
Резюме на мониторинг 8.4.1 за 2022 г. на ТП ДГС Средец
Файл
Добавен
26.02.2024 / ДГС Средец
Резюме на горскостопански план от 2021 г. на ТП ДГС Средец
Файл
Добавен
26.02.2024 / ДГС Средец
Обща карта по землища на ТП ДГС Средец
Файл
Добавен
26.02.2024 / ДГС Средец
Обобщен анализ на промените в състоянието на ГВКС през 2023 год. в ТП ДГС Средец
Файл
Добавен
26.02.2024 / ДГС Средец
Декларация за ангажираност на Директора на ТП ДГС Средец към принципите на горската сертификация
Файл
Добавен
26.02.2024 / ДГС Средец
писмо до кметства ГВКС
Файл
Добавен
23.02.2024 / ДГС Твърдица
доклад ГВКС
Файл
Добавен
22.02.2024 / ДГС Твърдица
писмо до кметства
Файл
Добавен
22.02.2024 / ДГС Твърдица
Оценка на социалното вьздействие
Файл
Добавен
21.02.2024 / ДГС Твърдица
Доклад резюме
Файл
Добавен
21.02.2024 / ДГС Твърдица
Доклад инванзивни видове
Файл
Добавен
21.02.2024 / ДГС Твърдица
писмо до кметства
Файл
Добавен
21.02.2024 / ДГС Твърдица
анализ на положителните и отрицателните външни ефекти
Файл
Добавен
21.02.2024 / ДГС Твърдица
Списък на насаждения
Файл
Добавен
20.02.2024 / ДГС Твърдица
Писмо до кметства
Файл
Добавен
20.02.2024 / ДГС Твърдица
Заповед за допустимите количества НГП за 2024 г.
Файл
Добавен
20.02.2024 / ДГС Стара Загора
Уведомление горскостопански дейности
Файл
Добавен
20.02.2024 / ДГС Мъглиж
Анализ положителни и отрицателни ефекти
Файл
Добавен
20.02.2024 / ДГС Мъглиж