slide

Инвентаризация разсадници

Обобщени протоколи от есенната инвентаризация на посевите в разсадник"Извора",на терит. на ТП ДГС Айтос.
Файл
Добавен
10.11.2021 / ДГС Айтос
Разсадник - инвентарицация
Файл
Добавен
09.11.2021 / ДГС Сливен
инвентаризация разсадници 2021 год.
Файл
Добавен
05.11.2021 / ДЛС Несебър
инвентаризация разсадник 2021г.
Файл
Добавен
14.10.2021 / ДГС Мъглиж
инвентаризация разсадник 2020г.
Файл
Добавен
14.10.2021 / ДГС Мъглиж
инвентаризация разсадник 2019г.
Файл
Добавен
14.10.2021 / ДГС Мъглиж
инвентаризация разсадник 2018г.
Файл
Добавен
14.10.2021 / ДГС Мъглиж
инвентаризация разсадник 2017г.
Файл
Добавен
14.10.2021 / ДГС Мъглиж
Есенна инвентаризация на горски разсадник "Малката река".
Файл
Добавен
05.10.2021 / ДГС Средец
Разсадник /инвентаризация/
Файл
Добавен
27.05.2021 / ДГС Сливен
Инвентаризация на горски разсадник
Файл
Добавен
22.03.2021 / ДЛС Тунджа
Инвентаризация разсадник 2020г.
Файл
Добавен
10.02.2021 / ДГС Царево
ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ НА ДЪРЖАВНИ ГОРСКИ РАЗСАДНИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - КАРНОБАТ
Файл
Добавен
20.01.2021 / ДГС Карнобат
Обзор и обобщителни протоколи след есенната инвентаризация в разсадник "Извора" на терит. на ТП ДГС Айтос.
Файл
Добавен
19.01.2021 / ДГС Айтос
ЕСЕННА ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ НА РАЗСАДНИК "ТРЪНКОВО" НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП ДГС "ЕЛХОВО"
Файл
Добавен
14.01.2021 / ДГС Елхово
Есенна инвентаризация на ГК
Файл
Добавен
13.01.2021 / ДЛС Тунджа
Есенна инвентаризация на горски култури
Файл
Добавен
13.01.2021 / ДГС Котел
Есенна инвентаризация на горски култури
Файл
Добавен
12.01.2021 / ДГС Сливен
ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ РАЗСАДНИЦИ 2020Г.
Файл
Добавен
01.12.2020 / ДЛС Несебър
Анализ за резултатите от инвентаризацията на горските разсадници извършена през есента на 2020г. в района на ТП ДГС Твърдица гр.Твърдица.
Файл
Добавен
28.10.2020 / ДГС Твърдица