slide

Инвентаризация разсадници

Приложение 20-Порой/2017 г.
Файл
Добавен
17.11.2017 / ДЛС Несебър
Приложение 20- Поморие/2017 г.
Файл
Добавен
17.11.2017 / ДЛС Несебър
Приложение 16-Порой/2017 г.
Файл
Добавен
17.11.2017 / ДЛС Несебър
Приложение 16-Поморие/2017 г.
Файл
Добавен
17.11.2017 / ДЛС Несебър
Приложение 15/2017 г.
Файл
Добавен
17.11.2017 / ДЛС Несебър
Анализ 2017 г.
Файл
Добавен
17.11.2017 / ДЛС Несебър
Инвентаризация на горски разсадник "Росенец" в териториалния обхват на ТП "ДГС - Бургас "
Файл
Добавен
15.11.2017 / ДГС Бургас
Протоколи от проведена инвентаризация в разсадник"Извора"
Файл
Добавен
14.11.2017 / ДГС Айтос
Инвентаризация и анализ на горски разсадник "Зиркова воденица" в ТП "ДГС Царево" .
Файл
Добавен
14.11.2017 / ДГС Царево
Инвентаризация 2017 година на Горски разсадници - Минерални бани и Абланово
Файл
Добавен
14.11.2017 / ДГС Сливен
Инвентаризация на горски разсадници 2017г.
Файл
Добавен
13.11.2017 / ДГС Стара Загора
Инвентаризация Горски разсадник Димитровград 2017г.
Файл
Добавен
13.11.2017 / ДГС Хасково
Есенна инвентаризация.
Файл
Добавен
13.11.2017 / ДЛС Мазалат
ЕСЕННА ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ НА ГР "ОРМАНА" - 2017/2018- ТП "ДГС-ТУНДЖА"- ЯМБОЛ
Файл
Добавен
13.11.2017 / ДГС Тунджа
Анализ на резултатите от есенната инвентаризация на горски разсадници на територията на ТП ДГС Твърдица.
Файл
Добавен
13.11.2017 / ДГС Твърдица
РЕЗУЛТАТИ ОТ ЕСЕННА ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ НА ГОРСКИ РАЗСАДНИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП "ДГС КАРНОБАТ"
Файл
Добавен
13.11.2017 / ДГС Карнобат
Резултати от есенна инвентаризация на горски разсадници по наредба № 4/15.02.2012 година на територията на ТП "ДГС Гурково"
Файл
Добавен
10.11.2017 / ДГС Гурково
РЕЗУЛТАТИ ОТ ЕСЕННА ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ НА РАЗСАДНИК "ТРЪНКОВО" НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП ДГС "ЕЛХОВО"
Файл
Добавен
10.10.2017 / ДГС Елхово
Есенна инвентаризация 2016 г.
Файл
Добавен
30.01.2017 / ДЛС Несебър
Анализ на резултатите от инвентаризация на горски разсадници през есента на 2016г. на територията на ТП ДГС Твърдица.
Файл
Добавен
16.11.2016 / ДГС Твърдица