slide

Инвентаризация разсадници

Приложение 16- разсадник Поморие, разсадник Порой
Файл
Добавен
21.03.2019 / ДЛС Несебър
Приложение 20 -разсадник Порой, разсадник Поморие
Файл
Добавен
21.03.2019 / ДЛС Несебър
Анализ и протоколи от есенната инвентаризация на горски разсадник "Малката река" 2018г.
Файл
Добавен
21.03.2019 / ДГС Средец
Инвентаризация на разсадник "Трънково" на територията на ТП ДГС "Елхово"
Файл
Добавен
11.12.2018 / ДГС Елхово
Инвентаризация на горски разсадник "Росенец" в териториалния обхват на ТП "ДГС - Бургас "
Файл
Добавен
09.11.2018 / ДГС Бургас
Инвентаризация на горски разсадници-есен 2018 г.
Файл
Добавен
25.09.2018 / ДГС Ивайловград
Есенна инвентаризация на горски разсадник "Малката река" 2017г.
Файл
Добавен
21.11.2017 / ДГС Средец
Есенна инвентаризация горски разсадници
Файл
Добавен
17.11.2017 / ДЛС Граматиково
Приложение 20-Порой/2017 г.
Файл
Добавен
17.11.2017 / ДЛС Несебър
Приложение 20- Поморие/2017 г.
Файл
Добавен
17.11.2017 / ДЛС Несебър
Приложение 16-Порой/2017 г.
Файл
Добавен
17.11.2017 / ДЛС Несебър
Приложение 16-Поморие/2017 г.
Файл
Добавен
17.11.2017 / ДЛС Несебър
Приложение 15/2017 г.
Файл
Добавен
17.11.2017 / ДЛС Несебър
Анализ 2017 г.
Файл
Добавен
17.11.2017 / ДЛС Несебър
Инвентаризация на горски разсадник "Росенец" в териториалния обхват на ТП "ДГС - Бургас "
Файл
Добавен
15.11.2017 / ДГС Бургас
Протоколи от проведена инвентаризация в разсадник"Извора"
Файл
Добавен
14.11.2017 / ДГС Айтос
Инвентаризация и анализ на горски разсадник "Зиркова воденица" в ТП "ДГС Царево" .
Файл
Добавен
14.11.2017 / ДГС Царево
Инвентаризация 2017 година на Горски разсадници - Минерални бани и Абланово
Файл
Добавен
14.11.2017 / ДГС Сливен
Инвентаризация на горски разсадници 2017г.
Файл
Добавен
13.11.2017 / ДГС Стара Загора
Инвентаризация Горски разсадник Димитровград 2017г.
Файл
Добавен
13.11.2017 / ДГС Хасково