Инвентаризация разсадници

Инвентаризация на посевите за 2016год. в ДГР "Малката река" към ТП ДГС Средец
Файл
Добавен
10.11.2016 / ДГС Средец
Обзор за производството на фиданки и състоянието на горски разсадник"Извора" по време на есенната инвентаризация през 2016г. в ТП ДГС Айтос.
Файл
Добавен
10.11.2016 / ДГС Айтос
Инвентаризация Горски Разсадник Димитровград 2016г.
Файл
Добавен
10.11.2016 / ДГС Хасково
Обобщителен протокол №5 за инвентаризираните разсадникови площи в разсадника на ТП ДГС Айтос.
Файл
Добавен
10.11.2016 / ДГС Айтос
Обобщителен протокол №2 за инвентаризация на пикирани,вегетативни,контейнерни и облагородени фиданки в разсадника на ТП ДГС Айтос.
Файл
Добавен
10.11.2016 / ДГС Айтос
РЕЗУЛТАТИ ОТ ЕСЕННА ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ НА РАЗСАДНИК "ТРЪНКОВО" НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП ДГС "ЕЛХОВО"
Файл
Добавен
10.11.2016 / ДГС Елхово
Обобщителен протокол №1 за инвентаризация на посевите в държавния горски разсадник на ТП ДГС Айтос.
Файл
Добавен
10.11.2016 / ДГС Айтос
Протокол за фитосанитарното състояние на фиданките в ТП ДГС Айтос.
Файл
Добавен
10.11.2016 / ДГС Айтос
РЕЗУЛТАТИ ОТ ЕСЕННАТА ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ НА ГОРСКИТЕ РАЗСАДНИЦИ - 2016Г.
Файл
Добавен
10.11.2016 / ДГС Мъглиж
Резултати от есенната инвентаризация на горските разсадници - 2016г.
Файл
Добавен
09.11.2016 / ДГС Стара Загора
Есенна инвентаризация на разсадник Павел баня.
Файл
Добавен
09.11.2016 / ДЛС Мазалат
Резултати от есенна инвентаризация на горски разсадници по наредба № 4/15.02.2012 година на територията на ТП "ДГС Гурково"
Файл
Добавен
08.11.2016 / ДГС Гурково
Анализ на резултати от инвентаризация на горски разсадници извършена през есента на 2015г.в района на ТП ДГС Твърдица.
Файл
Добавен
04.10.2016 / ДГС Твърдица