Новини

2203.2019 54433305.jpg

"Да се научим да обичаме гората"

На 21 март настоящи и бъдещи лесовъди от Малко Търново отбелязаха Международния ден на гората
Дирекция на Природен парк „Странджа“ към Изпълнителна агенция на горите, съвместно с ДГС Малко Търново и РДГ-Бургас, отбелязаха Международния ден на горите заедно с учениците - бъдещи лесовъди от СУ „Васил Левски“ в гр. Малко Търново.
Директорите на ДПП „Странджа” инж. Румяна Цвяткова, на ДГС Малко Търново инж. Илия Янгьозов, заедно с инж. Силвия Христова и инж. Дияна Илиева от РДГ-Бургас беседваха с бъдещите лесовъди от гр. Малко Търново за многобройните полезни функции на гората и защо е изключително важно да поддържаме и пазим горите.
"Да се научим да обичаме горите!" Това беше мотото, което експертите споделиха с учениците от горните класове на СУ „Васил Левски“ в гр. Малко Търново.
В края на вълнуващата среща инженерите-експерти заедно с учениците засадиха 20 фиданки Атласки кедър и Източна туя в двора на училището и градския парк.
Всеки бъдещ лесовъд получи фланелка с надпис „Аз обичам гората”.

Още новини...