„Да залесим България“

На 31 Март 2019г. доброволци и служители на ТП ДГС Хасково се включиха в Кампанията „Да залесим България“, инициатива на организацията "Изкуството да живееш" в сътрудничество с Министерство на земеделието, храните и горите. Любителите на природата залесиха над 300 фиданки акация на терен по пътя от гр. Хасково към гр. Кърджали. Площта беше определена от Държавно горско стопанство „Хасково”, което осигури и посадъчния материал. Инициативата се провежда за втора поредна година и е подкрепена от още 12 града в страната.