„Гора фест“ се проведе на територията на ЮИДП

Организатори на събитието бяха „Евро Сълюшънс“ ЕООД – представител на горска техника Logset и Alstor и „НКМ България“ ЕООД, представител на японската техника Takeuchi. Демонстрацията на работа с горска техника от ново поколение се проведе на територията на ТП „ДГС Стара Загора“ край с. Люляк, със съдействието на Югоизточно държавно предприятие, което предостави терена за събитието. Заместник-директорът на предприятието инж. Станимир Сотиров присъства на демонстрацията и приветства организаторите за инициативата. На терен бяха представени харвестър с режеща тава, комбиниран харвестър-форуардър, както и верижен товарач. След наблюдения и дебати върху демонстрираните технологии и отделните процеси с представените машини за дърводобив, участниците заявиха, че една от основните положителни страни в прилагането им е щадящото отношение спрямо околната среда.