“Лесовъд за един ден” в гората станаха близо 50 деца от Сливен

Седмица на гората 2022 г. приключи, но инициативите, свързани с нея, продължават. На 15 април децата от II и IV клас на XII ОУ “Елисавета Багряна" - гр. Сливен се докоснаха до лесовъдската професия. Експерти от ЮИДП ДП гр. Сливен, ТП ДГС Сливен, РДГ Сливен и ДПП “Сините камъни” разказаха подробно на любопитните малчугани как се създават, стопанисват и съхраняват горите. В местността „Моллова кория“, горските специалисти демонстрираха пред учениците, чрез лесовъдски пособия, как се извършва маркировката по дърветата и какви правила се спазват при тяхното инспектиране. След като изслушаха внимателно лесовъдския урок, учениците се запознаха отблизо с клупа, висотомер и контролна горска марка - предмети, които горските служители използват в лесовъдската дейност. Готови и пълни с енергия, децата се впуснаха в игри и надпревари, водени от горските експерти, чрез метода на горската педагогика. С помощта на опознавателни и забавни занимания, учениците научиха много нови и интересни факти за лесовъдската професия, за гората и за дивите животни. В края на открития урок, служителите от горската стража на ЮИДП ДП гр. Сливен и РДГ Сливен разказаха на децата каква е тяхната роля в горите и как се борят срещу нарушителите в нея. Те им демонстрираха как преследват бракониерите със специализирани автомобили и охранителните пособия, които използват, за да ги заловят. Най-вълнуващи за децата се оказаха светлинните и звуковите сигнали на горските коли. Всички участници в “Лесовъд за един ден” си тръгнаха с грамота и подаръци - тениска, медал и фиданка източна туя, отгледана в горски разсадник “Абланово”. Един прекрасен пролетен следобед, слънце, птичи песни и много усмихнати детски лица - с това горските служители ще запомнят лесовъдската беседа за Седмица на гората 2022 г.