„Международния ден на гората”-21.03.2019г ТП ДГС Твърдица

По случай „Международния ден на гората”-21.03.2019г. и във връзка с предстоящата седмица на гората служителите от ТП „Държавно горско стопанство” Твърдица организираха залесяване на дръвчета с деца от трети клас на СУ”Неофит Рилски” гр.Твърдица. След това младите природо-любители бяха поканени в сградата на ДГС , където им бе представена презентация от която по интересен и забавен начин те научиха повече за функциите и ползите на гората, ролята на лесовъда,отговорностите и задълженията по опазване на гората и природата.