"Протокол за извършен подбор на външни членове на Одитния комитет на "ЮИДП"

"Протокол за извършен подбор на външни членове на Одитния комитет на "ЮИДП"