1-ви юни в ДГС - Стара Загора

По повод Международния ден на детето - 1-ви юни, ученици от VI ОУ “Свети Никола” и техния преподавател г-жа Донка Ганева гостуваха на Държавно горско стопанство - Стара Загора. Горските експерти запознаха малките природолюбители с професията “лесовъд” и им разказаха чрез презентация за дейностите, които се извършват в горските територии. Любопитно за децата бе да научат какво е необходимо, за да бъде добре стопанисвана, отгледана и опазена гората и колко време и грижи са необходими, за да се възстанови след природно бедствие, пожар или човешки набези. Учениците зададоха всички свои въпроси на горските служители и обещаха да пазят гората винаги, когато я посещават.