150 дръвчета от черна топола бяха залесени край Сливен

Горски служители от Югоизточно държавно предприятие - Сливен и Държавно горско стопанство - Сливен залесиха 150 фиданки от черна топола. В инициативата се включиха и лесовъди от Дирекция на Природен парк „Сините камъни”, както и членове на НПО „Зелени балкани”. Залесяването на младите дръвчета бе извършено в защитена зона “Каменски баир”, като част от дейностите по проект „Възстановяване на ловния сокол в България”. Участниците в него споделят, че общата идея на проекта е да подпомогне възстановяването на популацията като намали въздействието на основните заплахи заедно с външни усилия по други проекти за възстановяване на вида, които вече са доказали своя успех. С голямо желание и ентусиазъм участие в засаждането на фиданки взеха и студенти от Инженеро-педагогическия факултет в Сливен към Технически университет - гр. София.