16 април - Ден на Българската конституция и българските юристи

Днес честваме Деня на Българската конституция и професионален празник на българските юристи. “Югоизточно държавно предприятие” ДП гр. Сливен поздравява всички юристконсулти и адвокати и изказва благодарност за оказаната квалифицирана и компетентна правна помощ, както и за доброто сътрудничество в съвместната ни дейност. Желаем Ви здраве и благополучие, професионални и лични успехи, вяра и сили, за да отстоявате принципите на професията, защитаваща правата на хората с честност и почтеност! Честит празник!