17 съставени акта за притежание на незаконна дървесина при акция в община Маджарово

На 03.11.2021 г. в селата Тополово, Бориславци, Горни Главанак и Долни Главанак, община Маджарово, служители на Югоизточно държавно предприятие – Сливен, съвместно с Районно управление на МВР - Харманли и Регионална дирекция по горите – Кърджали, проведоха специализирана операция по противодействие на неправомерната сеч, съхранението и транспортирането на дърва за огрев. Близо 20 души взеха участие при организирането и провеждането на акцията, по време на която бяха проверени 71 домакинства в селата. След установени административни нарушения са съставени 17 акта по Закона за горите и 10 констативни протокола. Задържани са 33,5 пр.м3 дърва за огрев без доказан произход.