2000 дръвчета от черен бор бяха залесени край Стара Загора

Горски служители от Държавно горско стопанство - Стара Загора и стотици доброволци залесиха 2000 фиданки от вида черен бор. В „Зелената инициатива“ на Стара Загора се включиха представители на общината, както и на различни институции, граждански организации, спортни клубове, малки и големи жители на града. Залесяването на младите дръвчета бе извършено в парк “Борова гора”, където почвата бе предварително обработена механизирано от служителите на стопанството. През 2019 година бяха залесени над 10 хиляди дръвчета, от които прихванатите са около 80%. Всяка година има загуби, но във времето от лесовъдите редовно се правят попълвания. Очакванията са да се достигне 100% прихващане, като така ще се компенсира растителността на около 400 дка площ над Стара Загора.