21 март – Международен ден на горите

Животът е свързан с равновесието, с това да даваш и да взимаш. А горите – те ни дават толкова много. Те пречистват нашата вода, пречистват и нашия въздух. Те се борят с изменението на климата, улавяйки въглерод. Те ни предоставят храна, животоспасяващи лекарства и подобряват благосъстоянието ни. Но нашите гори са уязвими, те са застрашени от пожари, вредители, суша и други заплахи. Затова ние трябва да се грижим за тях. Ние трябва да даваме, не само да взимаме. Съхраняването и стопанисването на горите устойчиво е един от най-добрите начини за опазване на нашата планета и на самите нас. Здравите гори са жизненоважни за всички аспекти на здравето на планетата, от поминъка и храненето до биоразнообразието и околната среда. Реалността е, че те са застрашени. Десетки милиона хектара гори в световен мащаб се загубват ежегодно поради обезлесяване, вредители и пожари. На 21-ви март отбелязваме Международния ден на горите. Инициатива за избор на датата е дадена на 23-тата сесия на Европейската конфедерация по земеделие, проведена през ноември 1971г. и е подкрепена от Организацията на ООН по прехрана и земеделие през 1972г. Целта е да се фокусира вниманието на целия свят върху ефективното стопанисване и опазване на всички гори на планетата с целия разнообразен животински и растителен свят. България e предимно планинска страна, горите заемат 38% от територията ѝ и се намират в добро общо здравословно състояние. За последните 100 години те са увеличили площта си близо два пъти. Средната възраст на българските гори е 60 години. Законодателно горите ни са добре защитени, а страната ни е изпълнила предварително почти всички желани параметри на Стратегията на ЕС за горите до 2030 година. Лесовъдската колегия - специалисти, учени и работници от горския сектор - ежегодно полагат необходимите грижи за стопанисване, опазване и подобряване на състоянието на горите и горските ресурси на Република България. Гората – нашето природно богатство е възпята в литературни шедьоври на множество български творци. По повод Международния ден на горите, ръководството на Югоизточно държавно предприятие поздравява своите служители, колеги от горските институции и всички граждани с едно стихотворение на Йордан Стубел: ГОРСКА ПЕСЕН Горо моя, зеленей, клони пролетни люлей… твойта песен родна, свята нека стигне небесата, нека буди и зове верните ти синове. Някога на твойте скути спяха старите хайдути, и звънеше надалеч Българската жива реч. А във тежък ден, несвесен, вяра бе ни твойта песен… Затова ти пей ни, пей, нова пролет да изгрей. Като пламък във сърцата рано до зори зората и отново пак да спре там – над Бялото море.