4200 фиданки залесиха горските служители от ДГС-Царево

По повод Седмица на гората 2023 г., на територията на Държавно горско стопанство - Царево, намиращо се в обхвата на ЮИДП - Сливен, се проведе пролетно залесяване в землището на с. Лозенец. Участие в него взеха горски служители от стопанството и доброволци, като бяха залесени 4 200 фиданки от дървесния вид цер. „Залесяването е основен приоритет в нашата работа, който изпълняваме два пъти годишно. Засаждайки нови дръвчета, ние ежегодно даваме нов живот на българската гора.“, споделят от горското стопанство.