Авиохимична борба срещу борова процесионка е извършена на територията на ЮИДП-Сливен

Авиохимична борба срещу борова процесионка е извършена на територията на Югоизточно държавно предприятие – Сливен, съобщи заместник-директорът на предприятието инж. Желю Марев. Пръскането е извършено на площ от 7000 декара в района на Казанлък, около язовир Копринка и южните склонове на Стара планина. Използван е безвреден био препарат. Към момента резултатите от авиоборбата с вредителя са много добри. Боровата процесионка е един най-разпространените вредители по белия и черния бор, който забавя развитието и нанася вреди върху качеството на дървесината.