Близо 100 км пътища са изградени и възстановени на територията на предприятието през 2015 г.

Близо 100 км пътища са изградени и възстановени по фонд „Инвестиции в горите“ на територията на Югоизточно държавно предприятие – Сливен през 2015 година, съобщи зам. – директорът на предприятието Михаил Михайлов. Близо 35 км се намират в граничните райони около Елхово и Болярово. Основен ремонт е направен на около 60 км пътища в различни зони на предприятието през изминалата година. През тази година се очаква на територията на Югоизточно държавно предприятие в граничните райони да бъдат изградени 30 км пътища. Държавните горски предприятия извършват отчисления в специален фонд „Инвестиции в горите” за поддържането на пътно-транспортната горска инфраструктура и изграждане на технико-укрепителни съоръжения. Инвестициите в нови пътища и доброто поддържане на съществуващите, дава възможност за равномерно използване на горския ресурс и създава по-добри възможности за екологичен горски и планински туризъм. Чрез направата на нови и ремонт на вече съществуващи горски пътища се облагодетелства туризма и много от туристическите дестинациите, към който се стига трудно, получават по-добър достъп от страна на природолюбителите.