Близо 190 000 пространствени кубични метра дърва за огрев са доставени на над 25 000 домакинства в Югоизточна България

Над 230 000 пространствени кубични метра дърва за огрев са определени за директни продажби на физически лица през новия отоплителен сезон от Югоизточно държавно предприятие - Сливен. Количествата са ориентировъчни и при повишено търсене с настъпването на есенно-зимния период държавните горски и ловни стопанства могат да предложат допълнителни обеми. От ръководството на предприятието уверяват, че всички заявки ще бъдат изпълнени и цената няма да бъде увеличавана както през тази, така и през следващата година. Към момента е изпълнен 85% от годишния план на ЮИДП за реализация на дървесината. До момента, са заплатени и издължени от склад 189 634 пространствени куб. метра дърва за нуждите на населението. Най-много от тях са получени в стопанствата от Бургаска област – 95 760 пр.куб.м. В област Сливен те са 35 884 пр.куб.м, в област Ямбол – 16 907 пр.куб.м, в област Стара Загора – 19 729 пр.куб.м и в област Хасково – 21 354 пр.куб.м, като общо 25 173 домакинства вече са получили заявените от тях дърва. Във всички държавни горски и ловни стопанства към ЮИДП - Сливен е създадена организация, така че да бъдат удовлетворени нуждите на физическите лица с дърва. От Ръководството на ЮИДП - Сливен апелират гражданите да не се презапасяват с дърва за огрев. Необходимите количества ще бъдат осигурени за населението. Също така, призовават гражданите да подават сигнали за нередности при констатирани нарушения по време на доставките на дърва за огрев и напомня, че дървесината, която не е маркирана, не е придружена с превозен билет или имената и адреса на притежателя й не съответстват на вписаните в билета, подлежи на отнемане, а лицето, което я притежава – на глоба.