Честит Рамазан Байрам на всички мюсюлмани!

На този свещен празник хората се сплотяват, за да си даряват обич и взаимна прошка, за да подобрят взаимоотношенията си. Рамазан Байрам е ден за близост и солидарност. Ден, в който жени и мъже, деца и родители, млади и стари, бедни и богати, болни и здрави отварят сърцата си за покаяние, опрощение и милосърдие и най-вече за взаимна опора и подкрепа. Пожелаваме на Вас и Вашите семейства да посрещнете големия мюсюлмански празник с много здраве, дълголетие, вяра и спокойни дни, изпълнени с обич и хармония! Нека не спираме да бъдем по-добри един към друг и да съумеем да предадем тези ценности на бъдещите поколения! Честит празник! Ръководството на ЮИДП ДП - гр. Сливен