ДГС Гурково се присъединиха към националните кампании за Седмица на гората

На 06 април ТП ДГС Гурково организираха акция по почистване на горски територии, част от националната кампания по повод Седмица на гората 2022 г. Горски служители от стопанството почистиха м. Лазово и историческа забележителност "Портата", съвместно с общинската администрация на гр. Гурково и гр. Николаево. По време на инициативата бяха засадени и фиданки около детска площадка. Участниците в акцията по почистване се обединиха около призива да пазим природата чиста и необходимостта от работа и съвместни усилия за превенция на замърсяването на горски територии и пътища, посещавани най-често от граждани и туристи. На 7 април, по повод Седмица на гората 2022 г., служители от ТП ДГС Гурково и директорът на стопанството инж. Калин Николов засадиха фиданки в двора на ДГ "Снежанка" в гр. Николаево. С голямо желание и нетърпение, в залесяването на млади дръвчета се включиха и малките домакини. Инж. Николов поздрави децата за ентусиазма и им разказа за разнообразното богатство на нашата природа, като също така ги запозна как да пазим и съхраним горите ни здрави и зелени. Той отправи апел към всички присъстващи да пазим и обичаме горите, защото те са живот. След като засадиха младите дръвчета в двора на детската градина, малчуганите се погрижиха за доброто настроение на горските служители, като им подариха изпълнения на песнички и стихчета за гората.