ДГС Казанлък и доброволци засадиха медоносни дръвчета в гр. Шипка

В разгара на залесителния сезон, служители на ТП “Държавно Горско Стопанство Казанлък”, съвместно с кметство Шипка и жители, обогатиха ландшафта на гр.Шипка с едроразмерни медоносни дървесни видове. Със залесяването на медоносните дървета се създават благоприятни условия за развитие на медоносни пчели, както и други насекомни опрашители. Горските служители обясниха подробно на всички доброволци как правилно да засадят дръвчетата, както и какви грижи е необходимо да се положат за тях в следващите години.