ДГС-Казанлък облагороди лесопарк по повод Седмицата на гората

Седмицата на гората 2023 г. беше отбелязана със залесителна акция, организирана от горските служители на Териториално поделение „Държавно горско стопанство – Казанлък“, съвместно с Община Казанлък. Директорът на стопанството инж. Мирена Татарджийска и кметът на общината Галина Стоянова поздравиха участниците в инициативата и им благодариха за готовността да се включат в благородното дело. Горски служители, представители на общината, кметове на населени места и доброволци залесиха в градския парк декоративни иглолистни и широколистни дървесни и храстови видове, като всяко засадено дръвче бе кръстено с име на населените места в Община Казанлък. Участниците в инициативата посетиха единствения по рода си в България Музей на залесителното дело в гр. Шипка и разгледаха експозицията му. Поднесени бяха кошници с цветя на паметниците на именитите лесовъди Феликс Вожли и Петър Манджуков в двора на музея. Изнесена бе беседа за огромния им принос в залесителното дело в България и хилядите укрепени декари ерозирали горски територии в Стара планина и Средна гора, благодарение на тях.