ДГС-Казанлък раздаде 2000 фиданки за Седмица на гората

С голям интерес премина инициативата, в която жителите на Община Казанлък получиха 2000 фиданки от ТП “Държавно горско стопанство Казанлък”. Събитието беше част от кампанията на Югоизточно държавно предприятие по повод Седмица на гората. Фиданките са произведени в горския разсадник Бузовград. Дръвчета от дървесните видове туя, питомен кестен, червен американски дъб, хибискус и цер очакваха всички желаещи на пл. “Севтополис”в града. Гражданите получиха информация за стопанисването на горите на територията на община Казанлък и производството на фиданки в горския разсадник. Те научиха и как правилно да залесят получените фиданки, за да бъдат успешно отгледани. От горските служители се раздаваха и информационни книжки с извършените горскостопански мероприятия от ДГС-Казанлък за последните 10 години.