ДГС Нова Загора отбеляза Седмица на гората 2024 г.

ТП "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО НОВА ЗАГОРА“ ОРГАНИЗИРА ИНИЦИАТИВИ ЗА ЗАЛЕСЯВАНЕ НА ФИДАНКИ ЗА СЕДМИЦА НА ГОРАТА Горските служители от стопанството, заедно с ученици от Професионална гимназия по техника и технологии „Атанас Димитров” гр. Нова Загора и техните учители, засадиха дръвчета в землището на с. Съдийско поле. 65 дръвчета от явор бяха залесени и с учениците и учителите от Професионалн гимназия по селско стопанство – гр. Нова Загора, в чест както на лесовъдския празник, така и на 65-тата годишнина на гимназията. Горските служители показаха на учениците как правилно да засадят дръвчетата и разясниха какви грижи е необходимо да се полагат за тях в следващите години. ДГС-Нова Загора благодари на всички ученици взели участие в инициативите и им пожела да се отнасят с любов към гората, защото тя е живот и обща отговорност!