ДГС-Сливен и ученици залесиха фиданки за Седмица на гората

Горски служители от ТП Държавно горско стопанство - Сливен извършиха залесяване по повод Седмица на гората, заедно с ученици от ПГТО “Добри Желязков” - гр. Сливен. В пространството около гимназията бяха залесени фиданки от дървесния вид обикновена ела, предоставени от горски разсадник “Абланово”. За учениците беше много интересно да проследят на живо процеса по залесяване и да се включат в него. Със съветите на горските специалисти, те обещаха да полагат регулярни грижи за фиданките за успешното им отглеждане.