ДГС Стара река- Кипилово залесиха опожарена гора с 1500 фиданки

По повод Седмица на гората 2022 г., горските служители от ТП ДГС Стара река-Кипилово, намиращо се на територията на ЮИДП ДП гр. Сливен, извършиха попълване на култура в местността „Явора“, на площ от 3 дка, с 1500 бр. фиданки от явор. След възникване на върхов пожар в подотдела, площта е освободена и изчистена от повредената дървесина и през 2021г. е създадена култура от бял бор. Горските специалисти от стопанството заявиха, че в текущото залесяване са използвани фиданки от дървесния вид явор, с цел създаване на смесена култура в опожарения участък и повишаване на нейната устойчивост. “Възникването на всеки горски пожар е голямо предизвикателство за нас - лесовъдите, тъй като загасяването му е много опасна и трудна задача по ред причини.”, споделят от горското стопанство. “За да избегнем или да намалим вероятността от възникване на горски пожар, лесовъдите полагаме специални грижи за горите. Поддържат се площи във вид на ивици около най-уязвимите гори (иглолистните например), почистват се от суха трева и други материали, които могат да се запалят лесно. Тези ивици помагат да се ограничи разпространението на пожарите в тези гори. Също така, извършваме специални залесявания, като това, между иглолистните гори, в които често възникват пожари, с широколистни дървесни видове, които са по-устойчиви на пожари. По този начин, те играят ролята на щит, в който огнената стихия може да се овладее по-лесно.”