ДГС Стара река с прекрасна инициатива по случай Седмицата на гората

По повод традиционното честване на „Седмицата на гората“ – 2019 г., на 2-ри Април Държавно горско стопанство Стара река съвместно с ОУ „Васил Левски“ с. Стара река организира инициатива по залесяване на широколистни /иглолистни дръвчета в двора на училището. ДГС Стара река осигури фиданки, които с голямо вълнение и интерес бяха залесени от ученици и учители с помощта на горските служители. На децата беше представена и интересна презентация за функциите, ползите и важността на гората, както и значението на личния принос за нейното опазване и облагородяване.