ДГС-Тича обявява конкурс за рисунка „Децата обичат гората“ по повод Седмица на гората 2023 г.

Държавно горско стопанство – Тича, териториално поделение на „Югоизточно държавно предприятие“ ДП Сливен, обявява конкурс за рисунка на тема „Децата обичат гората“. Поводът е тазгодишното честване на „Седмицата на гората 2023 г.“. Конкурсът има за цел да даде възможност на учениците от началните и основните училища да представят през детските очи красотата на българската гора, както и грижите, които полагат за нея и нейните обитатели. Ето и регламента: В конкурса могат да участват ученици от I до VIII клас на училищата, които попадат в териториалния обхват на Държавно горско стопанство – Тича, община Котел. Конкурсът се провежда в четири категории, по възрастови групи, както следва: - I Група – ученици от 1 до 4 клас - II Група – ученици от 5 до 8 клас Критерии: - Рисунките да отговарят на темата на конкурса; - Креативност и оригинална идея; - формат на рисунките – А4; - всеки участник има право да участва с една творба; Техника: В конкурса няма ограничение за използваните материали и техника. Участниците трябва да предадат рисунките при директора на съответното училище. Всяка творба трябва да бъде придружена с трите имена на автора, класа и училището. Крайният срок за изпращане на рисунките е 31 март 2023г. Компетентно жури ще класира най – добрите творби, а техните автори ще бъдат отличени с предметни награди. Награждаването ще се състои в „Седмицата на гората“ от 3-ти до 9-ти Април 2023г, като конкретни дата и час ще бъдат уточнени и обявени допълнително. Успех на всички малки участници!