ДЛС-Ропотамо проведе редица инициативи за Седмица на гората

Под мотото на тазгодишната седмица на гората "Гората е живот... и обща отговорност", ТП "Държавно ловно стопанство Ропотамо" проведе редица инициативи Извършиха се залесявания с едроразмерни горскоплодни фиданки, с цел обогатяване, разнообразяване и удължаване на възможността от естествена хранителна база за дивеча. Изградиха се две хранилки-корита за подхранване на едър дивеч. Изпълниха се възстановителни дейности на Ловен заслон "Чобан кайряк", включващи изграждането на дървена ограда, подмяна на дървен навес и външно пребоядисване на заслона. Извърши се традиционно почистване на горските територии в райони покрай международен път Бургас-Малко Търново. Ръководството на ДЛС-Ропотамо изказва своята благодарност и признателност към екипа на стопанството, които участваха активно за изпълнението на всички мероприятия, както и на кмета на община Созопол Тихомир Янакиев, за оказаното съдействие при извозването и депонирането на събраните количества отпадък.