ДЛС Тополовград отглежда всички горски култури залесени през последните 5 години

И през настоящата година, ТП ДЛС Тополовград успешно извършва отглеждане на изкуствено залесени 3 и 4 - годишни култури от атласки кедър. 3-годишните култури са залесявани есента на 2019 г. и пролетта на 2020 г., с обща площ 106 дка. 4-годишните горски култури са залесени през пролетта на 2018 г. на площ 122 дка. Залесяването е извършено с контейнерни фиданки, които дават по-добър резултат при прихващането, което е видно и на терен, и при провежданите ежегодни есенни инвентаризации. Държавното ловно стопанство извършва отглеждане и на едногодишна горска култура от червен дъб и цер, създадена чрез сеене на жълъд в копки през есента на 2021 г. Този напоследък непопулярен метод на залесяване е избран във връзка с намаления запас на дива свиня на територията на ловното стопанство. Всички новосъздадени горски култури от атласки кедър са в землището на с. Българска поляна, община Тополовград. Те са с насока ново залесяване, което на лесовъдски език означава, че за залесяване са използвани площи на съществуващи голини. Създадената едногодишна култура се намира в местност "Недев кладенец", в землището на с. Синапово, като насоката на залесяване е попълване на редини.