Дърва за огрев без документи и забранени средства за лов задържаха експерти от ЮИДП-Сливен

Експерти от мобилните групи на Югоизточно държавно предприятие – Сливен задържаха 4 кубика дърва за огрев без документи. Екипът на Юсеин Шакиров, Георги Дончев и Илия Иков установяват в района на Стара Загора товарен автомобил превозващ 4 кубика незаконна дървесина, без документи и каквато и да е марка. В превозния билет не са посочени вид на дървесината, точен адрес до мястото, което ще бъде превозена, километропоказателя не бил отразен. По –късно в района на Раднево експертите задържат три електрически машинки издаващи звуци на птици, в случая на пъдпъдък, с цел тяхното привличане. На две лица са съставени протоколи и актове за това, че в билетите им за ловен излет не е посочена местността и ловище, в което ще ловуват. Ще бъде съставен акт и на лицето, което е издало бележките и не ги е попълнило точно.