Два млн. фиданки залесява тази година Югоизточно държавно предприятие – Сливен

Близо 2 млн. фиданки ще залеси тази година Югоизточно държавно предприятие – Сливен. Общо 4 900 декара на територията на предприятието ще получат нови растения. Пролетното залесяване е извършено на площ от 3 368 декара. Използвани са иглолистни и широколистни видове, сред които цер, благун, червен дъб, зимен дъб, акация, атласки кедър, черен бор. Над 800 декара ще бъдат залесени с топола в района на ДГС Ямбол, ДГС Сливен, ДГС Гурково, ДГС Стара Загора , ДЛС Мазалат и ДЛС Тополовград. На територията на РДГ Сливен площите, предназначени за залесяване са 2 200 дка, РДГ Стара Загора – 1 100 дка , РДГ Кърджали – 1 100 дка и РДГ Бургас – 500 дка. Най-големи единични залесявания се извършват в ДГС Ямбол – 1 046 дка, ДГС Маджарово – 500 дка, ДГС Чирпан – 546 дка, ДГС Елхово – 434 дка, ДГС Свиленград -294 дка, ДГС Нова Загора – 292 дка. Залесителната кампания е от големите ежегодни дейности на горските служители в обхвата на предприятието. Целта е да се поддържа устойчив баланс в горите. Освен това част залесителните процеси се концентрират в територии, засегнати от горски пожари.