Експерти от ДГС-Чирпан и деца попълниха култура от черен бор след пожар

Горски служители от Държавно горско стопанство – Чирпан извършиха попълване на култура от черен бор, след опустошителен пожар през 2020 г. в с. Изворово. С голямо желание за залесяването помогнаха малчуганите от 3-ти клас на СУ „Пейо Яворов“ – гр. Чирпан с ръководител г-жа Величка Рачевска. Културата е създадена от горските служители на стопанството през 2021 г., като лесовъдите и двайсетте ученици успяха да попълнят близо 70 броя фиданки от дървесния вид черен бор. Децата изслушаха с интерес урока на експертите, от който научиха повече за ползите от залесяването, за начина, по който протича отглеждането на една гора, за да стане тя красива, образцова и поддържана. Вниманието на малчуганите привлякоха и пособията, които горските служители използват в процеса на залесяването, а всички техни въпроси получиха професионални отговори и подробни обяснения.