Експерти от ЮИДП проведоха урок за гората с деца от Сливен

Експерти от „Югоизточно държавно предприятие“ ДП гр. Сливен проведоха урок за гората и нейните обитатели с децата от IV група на ДГ „Божур“ – филиал – гр. Сливен. Чрез методите на горската педагогика, малките природолюбители научиха нови интересни факти за чудния животински и растителен свят, както и за ролята на лесовъдите в отглеждането и опазването на горите. Малчуганите бяха запознати и с редките птици, които се нуждаят от защита – като Малкия креслив орел и опазването на гнездящата популация от вида в България. Проведеният урок е част от дейностите по проект „Мерки за опазване на малкия креслив орел и неговите местообитания в България” LIFE18 NAT/BG/001051 по програма LIFE на Европейския съюз. В края на урока, всички деца получиха подаръци, които да отнесат у дома като спомен от забавната горска беседа. Малчуганите обещаха, че през лятната ваканция, когато посещават планините и горите, винаги ще внимават да не замърсяват природата и да я пазят от горски пожари.