Горски служители от ДГС-Бургас и ЕСО извършиха залесяване в с.Росен

Горски служители на Териториално поделение „Държавно горско стопанство - Бургас” извършиха попълване на култура в отдел 257-л, намиращ се в землището на с. Росен, община Созопол. Заедно с лесовъдите, в залесяването се включиха и представители на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) от Мрежови експлоатационен район Бургас. Участниците успяха да засадят общо 1050 бр. фиданки от дървесен вид цер на площ от 1,5 дка държавна горска територия.