Горски служители от ДГС Стара Загора и прокурори залесиха 1000 дръвчета край с. Тракия

Горски служители на ТП “Държавно горско стопанство Стара Загора” проведоха акция по залесяване, заедно с представители на Асоциацията на прокурорите в България. Общо 1000 фиданки от акация бяха залесени на площ от 2 дка в държавна горска територия край с. Тракия. Залесяването се прави след извеждане на 100% санитарна сеч, вследствие на изсъхване на борова култура.