ГОРСКИ СПЕЦИАЛИСТИ ОТ ЮИДП ПРОВЕДОХА РЕГИОНАЛНО СЪВЕЩАНИЕ ПО СТОПАНИСВАНЕ НА ГОРИТЕ В БУРГАСКА ОБЛАСТ

На 15.06.2023 г. се проведе регионално съвещание по стопанисване на горите в обхвата на Югоизточно държавно предприятие - Сливен. Събитието се проведе на територията на ТП „Държавно горско стопанство - Карнобат“, а участие в него взеха лесовъди от ТП "ДГС Бургас", ТП "ДГС Айтос", ТП "ДЛС Несебър", ТП "ДГС Звездец", ТП "ДГС Средец", ТП "ДЛС Граматиково", ТП "ДГС Кости", ТП "ДГС Малко Търново", ТП "ДЛС Ропотамо", ТП "ДГС Ново Паничарево", ТП "ДГС Царево", както и горски специалисти от Регионална дирекция по горите - Бургас и ЮИДП-Сливен. По време на съвещанието бяха посетени обекти на територията на стопанството домакин, като дискусията на терен бе на тема спазване на законовата и подзаконова нормативна уредба при стопанисването на горите, провеждането на лесовъдски мероприятия за създаване, формиране, отглеждане, възобновяване и ползване на горите, както и перспективите за развитие на горските територии. Съвещанието беше изключително ползотворно и градивно, тъй като се поставиха много актуални и наболели въпроси в лесовъдската дейност, чието разрешаване ще спомогне за по-добри резултати в стопанисването на горите на територията на ЮИДП.