Горските стопанства са готови за пожароопасния сезон

19 противопожарни автомобили за първоначална атака на горски пожари ще подсигуряват бърза и адекватна реакция при горски пожар на територията на ЮИДП-Сливен. Автомобилите са оборудвани с помпа, струйка и резервоар за вода. Почти всички приспособления са инсталирани на високопроходими автомобили. И през тази година те са разпределени там, където статистически рискът от пожари е най-голям - в равнинните райони и тези, които имат дълга граница със земеделските земи. Стопанствата, част от предприятието разполагат с противопожарни депа, оборудвани съгласно изискванията с инструменти за ръчно потушаване. Сред тях тупалки, лопати, моторни триони, водни помпи и др. Всяко стопанство има закупени и специални противопожарни облекла. От началото на годината на територията на предприятието са възникнали 20 пожара и са засегнати 1010 декара горски територии. По време на пожароопасния сезон всяко горско стопанство дава постоянни дежурства. Назначени са и пожаронаблюдатели - хора, които следят за пожари и сигнализират в стопанството, за да могат да бъдат взети незабавни мерки. Всеки гражданин, който забележи пожар може да подаде сигнал на телефон 112.