Информация за утвърдените количества и цени за директни продажби по ценоразпис на физически лица за лични нужди към 31.08.2021 г. в ЮИДП ДП СЛИВЕН

Информация за утвърдените количества и цени за директни продажби по ценоразпис на физически лица за лични нужди към 31.08.2021 г. в ЮИДП ДП СЛИВЕН