Инж. Антони Тодоров е сред отличените лесовъди на годината по време на Седмица на гората 2022 г.

Най-изявените лесовъди и служители по контрола бяха наградени по време на официалното откриване на Седмица на гората – 2022, което се проведе в Лесотехническия университет. Зам.-директорът на Държавно горско стопанство Маджарово при Югоизточно държавно предприятие - гр. Сливен инж. Антони Тодоров бе отличен като подгласник на приза „Лесовъд на годината”. Инж. Антони Тодоров е роден на 26.11.1957 г. в Провадия. Завършва ВЛТИ със специалност „Механизация на горското стопанство и дърводобив“, а по-късно придобива и специалност „Горско стопанство“ в ЛТУ. Започва работа в горската система на 25-годишна възраст като началник отдел „Енергомеханичен“ в горското стопанство в Смядово. След това е и 3 години началник на горско-технически участък в ГС Омуртаг. Четиридесет години от професионалния път на инж. Антони Иванов Тодоров са преминали в служба на българската гора. През 1986 г. инж. Тодоров постъпва на работа в горското стопанство в гр.Харманли, където до 2010 г. последователно е началник-отдел „Странични дейности“, старши лесничей и заместник-директор. В периода от 2010 г. до наши дни, той е бил директор на стопанствата в Хасково, Свиленград и Маджарово и зам.-директор на ДГС Ивайловград и ДГС Маджарово. На местата, където работи, инж. Антони Тодоров участва в създаването на нови дребноразмерни и тополови култури, като вторите са предимно по поречието на р. Марица. Той подпомага естественото възобновяване в издънковите гори в Източни Родопи и Сакар планина. През последните години координира, организира и контролира реализацията на дърводобива в стопанството, както и усвояването на дървесината в засегнатите от абиотични и биотични фактори иглолистни и широколистни гори, с цел тяхното устойчиво стопанисване. Инж. Тодоров активно участва в организацията и взаимодействието между държавните институции в борбата за овладяване и потушаване на горски пожари в голяма част от територията на ЮИДП ДП гр.Сливен. Ръководството на Югоизточно държавно предприятие - гр. Сливен изказва своите най-искрени поздравления към инж. Тодоров за полученото признание и му благодари за отдадеността и професионализма, с които 40 години работи за благото на българската гора! Честито!